Bangkokpost.com : Top Stories

Velkommen til Thai Bloggen


Generell Thailand informasjon.
Denne bloggen tar for seg ulike problemstillinger ved å være gift med Thai. Videre legges generelle erfaringer og lenker til steder på nettet som omhandler Thailand.
Bloggen tar nyheter og ting som vi kommer over. Hovedsakelig er bloggen ment for menn.
Men alle lesere er velkomne.

There is Tv stream and Radio at the end of the blogg. Also there is an radio at the right side. I want my readers to enjoy when they relaxing.

World Clock

JavaScript Free Code

Translate This blogg

Søk i denne bloggen

lørdag 31. mars 2012

Lyså kjemper videre mot NAV

 

Norsk Revmatikerforbund forstår ikke hvordan NAV kunne stoppe trygden til Stig Lyså. Men NAV bøyer ikke av, tvert i mot vurderer de kutt i sosialpengene, og ber Lyså finne seg nytt husvære.

Stig Lyså (52) har vært på norsk jord en måneds tid, og kjemper for å få tilbake trygden sin. NAV Bjerke i Oslo stoppet trygden i november da de ikke fikk kontakt med Lyså. Han hadde uttrykkelig bedt dem om å kontakte ham via e-post, siden han var på Filippinene, men det ville ikke NAV. Istedenfor å gi Lyså trygden tilbake, har nå NAV Bjerke bestemt at de vil overprøve vedtaket om uføretrygd. Det er bestilt time hos Dr. Oddvar Andrup i Oslo, som er spesialist i revmatologi. Det var den samme Andrup som konkluderte da Lyså først fikk innvilget uføretrygd, så sannsynligheten for at resultatet blir annerledes denne gangen er ikke så stor.

- Kan ikke frata trygd
Vi inviterte med oss Stig Lyså til Norsk Revmatikerforbund for å høre hva de tenker om det som har skjedd i saken. Karin Honne, som er helse- og sosialfaglig konsulent, får høre hele historien, og synes saken virker merkelig.
- Dette høres veldig spesielt ut. Slik som jeg nå er forelagt saken må det ligge en misforståelse et sted. Jeg har ikke hørt om noe lignende før. Det er gitt beskjed om at saken skal vurderes av lege på nytt - pga. at det stilles spørsmålstegn ved arbeidsevne - men det er regler for hvordan slikt skal skje, også med hensyn til ankemuligheter, sier Honne.
- Hvilke av disse reglene er relevante for denne saken?
Det er retningslinjer for hvordan endringer i trygd skal skje, som er utarbeidet av Revmatologforeningen i samarbeid med oss. NAV kan ikke frata deg pensjon uten at det har vært en forutgående vurdering. Først skal du innkalles til ny vurdering, og deretter avgjøres det hva som skjer med trygden.

Klimaflyktninger
Selv om Honne mener denne saken er spesiell, er det ikke uvanlig at revmatikere har uoverensstemmelser med NAV.
- Det er en del saker hvor det er uenighet om arbeidsevnen er høyere enn 50 prosent, som er grensen som avgjør om man blir uføretrygdet eller ikke. Det er mange nordmenn som er klimaflyktninger på grunn av sykdom, og jeg vil råde disse til å sette seg veldig godt inn i regelverket. Jeg tror også en del nordmenn er for lite kjent med regler for bosted og regler for opphold, så de kan risikere å miste rettigheter i Folketrygden. Men uansett, hvor man bor påvirker ikke uføretrygden, for den har med helserettigheter å gjøre.
Lyså har en lang yrkeskarriere bak seg, med fullt opptjente trygderettigheter. Men de siste fire månedene har han altså vært helt uten trygd. Det betyr at det ikke er penger å rutte med. Takket være Frelsesarmeens slumstasjon i Oslo får han mat og klær når pengene ikke strekker til. Vi var innom og traff major og daglig leder Tone Lund Georgsen. Hun har vært behjelpelig med å finne klær til Lyså mot vinterkulden.

Kastes på gaten?
- Hvordan klarer du deg om dagen, spurte vi Lyså.
- Jeg ble jo innkvartert på et hospits. Men nå har jeg fått signaler fra NAV om at jeg burde ut på leiemarkedet for å finne meg et annet bosted, siden det er dyrt for dem å leie plass til meg på hospitset. Det gleder jeg meg ikke til, for jeg tror ikke det er lett å komme seirende ut av en visning på leilighet når jeg forhåpentligvis bare trenger å være der en måned eller to. Økonomisk så får jeg fem tusen kroner i måneden til livsopphold, så jeg har fått sendt nedover penger til mat og det mest nødvendige til familien min på Filippinene. Det fortalte jeg til NAV, og da fikk jeg høre at om jeg fortsatte med det så ville de vurdere å sette pengene til livsoppholdet under administrasjon. Dette var det de på
stod: ‘Det fremkommer ikke at du har noe forsørgeransvar for din samboer og barn, og så lenge de ikke opp
holder seg i Norge har de ikke krav på økonomisk støtte’.

Fastlege med klar tale
Lysås fastlege, Lars Blystad ved Rosendorff Legegruppe DA, har sendt en fyldig legeerklæring om Lyså til NAV Bjerke. Her redegjøres for Lysås sykdommer, behov for konstant medisinering og fordelen med å oppholde seg i varmt klima. Erklæringen avsluttes med følgende setning: ‘Hans sykdommer er av varig/kronisk karakter, og det er viktig at han bruker medisiner. Han har et absolutt behov for at hans trygdeytelser gjenopptas.’
(Thailands Tidende utgave 3/2012 - 1. mars 2012)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Fri rettshjelp.


http://www.fri-rettshjelp.no/


I mange tilfeller er søkerens økonomiske situasjon avgjørende for om vedkommende har krav på fri rettshjelp. Dette gjelder for nærmere bestemte saker som er prioritert med såkalt behovsprøving. Fri rettshjelp i slike saker forutsetter at man har inntekt og formue under visse grenser.

I enkelte typer saker har man krav på fri rettshjelp uavhengig av hvilken inntekt og formue man har. Dette gjelder for nærmere bestemte saker som er prioritert uten behovsprøving.
Det gis som hovedregel ikke fri rettshjelp i de behovsprøvde sakstyper dersom søker som er enslig  har skattbar brutto månedsinntekt over
kr 20 500 (årsinntekt over kr 246 000), eller til søkere som er gifte eller samboere hvis begges brutto månedsinntekt samlet overstiger
kr 30 750 (samlet årsinntekt overstiger kr 369 000).

Tips i denne saken.
Klager og anke til Trygderetten over vedtak om trygd -
Inntekts- og formuesgrenser


 Stig Lyså har sikkert krav på fri rettshjelp.

Han burde tatt denne saken gjennom advokat og ikke slitt seg ut med NAV.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

TV stream

Norwegian Radio - Can be heared here.

Bangkokpost.com : Property

Music Weekly Asia

Thailand Hotels - Special Promotion offer

Flights to Bangkok

One Stop Real Estate Pattaya

Thai dating, Thai girls looking for love, dating and marriage.

Map

LINKS