Bangkokpost.com : Top Stories

Velkommen til Thai Bloggen


Generell Thailand informasjon.
Denne bloggen tar for seg ulike problemstillinger ved å være gift med Thai. Videre legges generelle erfaringer og lenker til steder på nettet som omhandler Thailand.
Bloggen tar nyheter og ting som vi kommer over. Hovedsakelig er bloggen ment for menn.
Men alle lesere er velkomne.

There is Tv stream and Radio at the end of the blogg. Also there is an radio at the right side. I want my readers to enjoy when they relaxing.

World Clock

JavaScript Free Code

Translate This blogg

Søk i denne bloggen

fredag 29. juni 2012

Kildeskatt på pensjon – personer bosatt i Thailand

nformasjon til deg som bor i Thailand og får pensjon fra Norge som beskattes etter reglene om kildeskatt på pensjon
Personer som ikke er skattemessig bosatt i Norge, skal betale skatt på pensjon som utbetales fra Norge. Skatten er 15 prosent av brutto pensjon og den som utbetaler pensjonen skal trekke skatt.

Kildeskatten på pensjon omfatter:

  • grunn- og tilleggspensjon fra folketrygden
  • offentlige tjenestepensjoner
  • private tjenestepensjoner
  • andre private pensjoner

Det gjelder følgende unntak fra skatteplikten for personer bosatt i Thailand:

  • Personer som kan dokumentere at de er bosatt i Thailand etter skatteavtalen mellom Norge og Thailand, har krav på skattefritak når de kan dokumentere at pensjonen er beskattet i Thailand.
  • Personer som ikke har opptjent pensjonspoeng i den norske folketrygden skal ikke betale skatt av private tjenestepensjoner, andre private pensjoner og krigspensjon.

Skatteavtalen med Thailand

Etter skatteavtalen mellom Norge og Thailand artikkel 18 skal pensjon bare beskattes i det landet mottakeren er bosatt. Når norsk pensjon er skattepliktig i Thailand etter denne bestemmelsen, skal Norge unnta pensjonen fra beskatning. Skattefritaket i Norge er imidlertid begrenset til den del av pensjonen som er beskattet i Thailand.
Skattefritaket i Norge gjelder bare den delen av pensjonen som er beskattet i Thailand. Dette følger av skatteavtalens artikkel 23 nr. 3 e. Her står at når det følger av skattereglene i Thailand at det bare er det beløp som er overført til Thailand, som er skattepliktig der, skal skattefritaket i Norge bare gjelder den delen av inntekten som er beskattet i Thailand. Det fremgår av informasjonen på nettsiden til thailandske skattemyndigheter - www.rd.go.th/publish/6045.0.html - at personer som er skattemessig bosatt i Thailand bare er skattepliktige i Thailand for inntekter fra utlandet i den utstrekning inntekten faktisk blir overført til Thailand. Dette er også bekreftet av det thailandske finansministeriet.
Det er bare personer som kan dokumentere både: 
  • at de er skattepliktige i Thailand som bosatt der og
  • at den norske pensjonen er beskattet i Thailand
som kan få skattefritak etter skatteavtalen.
Det kreves derfor fremlagt en bostedsbekreftelse (Certificate of Residence) fra thailandske skattemyndigheter som uttrykkelig bekrefter at personen er skattemessig bosatt i Thailand etter skatteavtalen med Norge. Det kreves også fremlagt et ”Income Tax Payment Certificate” fra thailandske skattemyndigheter som bekreftelse på at det er betalt skatt i Thailand.
Personer som ikke kan dokumentere både at de er bosatt i Thailand etter skatteavtalen og at hele eller deler av pensjonen er beskattet i Thailand, er skattepliktige i Norge for pensjonen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

TV stream

Norwegian Radio - Can be heared here.

Bangkokpost.com : Property

Music Weekly Asia

Thailand Hotels - Special Promotion offer

Flights to Bangkok

One Stop Real Estate Pattaya

Thai dating, Thai girls looking for love, dating and marriage.

Map

LINKS