Bangkokpost.com : Top Stories

Velkommen til Thai Bloggen


Generell Thailand informasjon.
Denne bloggen tar for seg ulike problemstillinger ved å være gift med Thai. Videre legges generelle erfaringer og lenker til steder på nettet som omhandler Thailand.
Bloggen tar nyheter og ting som vi kommer over. Hovedsakelig er bloggen ment for menn.
Men alle lesere er velkomne.

There is Tv stream and Radio at the end of the blogg. Also there is an radio at the right side. I want my readers to enjoy when they relaxing.

World Clock

JavaScript Free Code

Translate This blogg

Søk i denne bloggen

søndag 22. juli 2012

Hvilke regler gjelder for visum til Thailand ?

Hvilke regler gjelder for visum til Thailand ?
Ankomstvisum – Turistvisum – Pensjonistvisum – Ekteskapsvisum - osv.
Skal du oppholde deg mer enn 30 dager i Thailand, kontakt den thailandske ambassade/konsulat i Norge før du reiser.

Fra 1. januar 2009 gjelder nye visumregler som vil påvirke de fleste av oss, enten vi er turister eller fastboende. For turister er de nye reglene fordelaktige, mens det for enkelte fastboende kan bli noe vanskeligere å oppholde seg i Thailand over lengre tid uten vanlig visum.

Følgende oversikt viser hovedpunktene:


Ankomstvisum
Kommer du til Thailand som turist uten visum får du et såkalt “ankomstvisum” (“Visa on Arrival”), som gir deg tillatelse til et opphold i 30 dager. Denne oppholdstillatelsen kan forlenges med 7 dager av immigrasjonspolitiet. Når tiden er omme må du forlate Thailand, men du kan reise til en grensestasjon, forlate landet noen minutter, og få et nytt ankomstvisum men kun for 15 dager når du kommer tilbake.

Det er viktig å være klar over at det er antall dager du oppholder deg uten visum i Thailand som er avgjørende. Oppholdet behøver ikke være sammenhengende, slik at du kan besøke Thailand så ofte du vil uten å søke om visum på forhånd, så lenge det samlede oppholdet ikke overstiger 90 dager i en 180 dagers periode.

Etter at du har oppholdt deg 90 dager i Thailand på ankomstvisum ”Visa on Arrival” kreves det et opphold utenfor landet på 90 dager før det igjen er mulig å komme inn uten ankomstvisum ”Visa on Arrival”. Det er imidlertid mulig å reise f.eks til Penang i Malaysia og søke om et 60+30 dagers turistvisum ved det thailandske generalkonsulatet der. Reisen bør foretas med fly tur/retur. Da er det ikke mulig og reise til grensen ”Visa Run” for å få yterligere 15 dager og man må forlate Thailand.

Turistvisum
Hvis du planlegger et opphold i Thailand på mer enn 30 dager bør du skaffe deg et turist¬visum ved en thailandsk ambassade (eller et konsulat) før innreise. Du bør også komme inn i landet via en flyplass. Turistvisa med gyldighet på 60 dager kan utvides til 90 dager ved innreise eller ved et immigrasjons¬kontor. Når den innvilgede tiden er over må du forlate Thailand, og eventuelt søke om turistvisum for nye 60+30 dager fra et annet land.

Pensjonistvisum
Utlendinger som er 50 år eller eldre og har et non-immigrant visum kan få dette forlenget til 12 måneder med gyldighet fra den siste innreisedagen. Det forutsettes at søkeren har evne til å underholde seg selv finansielt, enten ved å ha minst 800 000 Baht i en thailandsk bank, eller en fast pensjon (inntekt) på minst 65 000 Baht i måneden, eller en kombinasjon. Det må legges fram dokumentasjon fra banken på at beløpet er overført fra utlandet, og/eller en bekreftelse fra egen ambassade (eller konsulat) på den faste pensjonen (inntekt). Ved fornyelse vil immigrasjonsmyndighetene kontrollere at minimumsinnskuddet har stått i thailandsk bank i de siste tre månedene ved fornyelse av 12 måneders visum. Denne ekstra kontrollen er innført for å hindre at pengene er midlertidig innom kontoen. For øvrig kan kontoen brukes som normalt.

Ekteskapsvisum
Den som har en thai ektefelle kan forlenge sitt non-immigrant visum med opp til 12 måneder fra den siste innreisedagen. Forutsetningen er at søkeren kan legge fram dokumentasjon på minimum 400 000 Baht i en thailands bank (Ellers samme regler som "pensjonistvisum.) Denne visumtypen utstedes bare i Bangkok, men søknaden kan leveres i Pattaya. Mens søknaden behandles kan immigrasjonspolitiet når som helst kontrollere status på bankkontoen, så det anbefales å la pengene stå under søknadstiden, For øvrig kan kontoen brukes som normalt.
Immigrasjonspolitiet vil også besøke søkeren på hans hjemsted for å kontrollere at ektefellene lever sammen som mann og kone.

Opphevelse av visum

Dersom immigrasjonsmyndighetene mener at forutsetningene for et innvilget visum ikke er oppfylt, kan visumholderen få stemplet et 7-dagers visum i passet. I så fall må utlendingen forlate Thailand i løpet av 7 dager, eller risikere å bli arrestert for “overstay”.

Det finnes også andre typer visa, men her henviser vi dere til immigrasjonsmyndighetene i Norge eller Thailand.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       Informasjon om visum og søknad om visum fra THE ROYAL THAI CONSULATE GENERAL i Oslo.
1. Et visum for innreise til Thailand anses av thailandske myndigheter som et privilegium for søkeren, ikke en rettighet eller en tjeneste. Visumsøknaden kan bli avslått eller kjent ugyldig av ansvarlig saksbehandler. Når du søker om visum hos den thailandske ambassaden, oppfordrer vi deg til å være høflig og samarbeidsvillig. Hvis ikke kan følgene bli forsinkelser eller mangel på behandling av visumsøknaden.

2. Norske statsborgere kan være i Thailand opptil 30 dager uten visum.

Søknad om visum:
 


- Du kan søke om visum ved å møte opp på den thailandske ambassaden eller via post. Dokumentene som kreves er:
- Ditt originale pass (må være gyldig minst seks måneder fra den dagen du planlegger å reise inn i Thailand).
- Kopi av pass
- En ferdig utfylt visumsøknad per person.
- To passbilder per person.
- Kopi av bekreftet billett eller reservasjon.
- Betaling for den visumtypen du søker om.

Når du søker via post, vennligst legg ved de overnevnte dokumentene og en frankert konvolutt med navnet og adressen din på (slik at de kan returnere passet til deg).

Visumets gyldighet:

Visumet ditt er gyldig i 90 dager. Det betyr at innreisen, evt. innreisene, til Thailand må skje innen 90 dager fra den datoen som står stemplet på visumet.

Oppholdets varighet:

Lengden på oppholdet har ingenting med visumets gyldighet å gjøre, som beskrevet overfor. Visumet ditt er gyldig i 30, 60, 90 eller et annet antall dager. Dette er antall dager du kan være i Thailand uten å fornye visumet, regnet fra innreisedato til Thailand.

Behandlingstiden for vanlige visumsøknader er 3-5 virkedager hvis du møter opp personlig.
Behandlingstiden for søknader via post er 5-10 virkedager (helger ikke regnet med).

Krav til andre reisedokumenter:Innehavere av andre reisedokumenter enn pass kan bli pålagt å legge frem andre dokumeter i søknaden om visum til Thailand. Vennligst kontakt den thailandske ambassaden for mer informasjon.

Visa Information & Application

Skjemaer finnes her

http://www.thaiembassy.no/wordpress/consular-services/visa-information-application/ 

 

Open Mon-Fri
Visa section
Office open: 09 - 12 hrs
Telephone enquiries:
tel: +47 2212 8669, +47 2212 8670 (13 – 16 hrs)
email: thaivisa@online.no
General enquiries
Tel: +47 22128660
(09 - 16 hrs)
email: thaioslo@online.no
Fax: +47 22049969

 

 

 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

TV stream

Norwegian Radio - Can be heared here.

Bangkokpost.com : Property

Music Weekly Asia

Thailand Hotels - Special Promotion offer

Flights to Bangkok

One Stop Real Estate Pattaya

Thai dating, Thai girls looking for love, dating and marriage.

Map

LINKS