Bangkokpost.com : Top Stories

Velkommen til Thai Bloggen


Generell Thailand informasjon.
Denne bloggen tar for seg ulike problemstillinger ved å være gift med Thai. Videre legges generelle erfaringer og lenker til steder på nettet som omhandler Thailand.
Bloggen tar nyheter og ting som vi kommer over. Hovedsakelig er bloggen ment for menn.
Men alle lesere er velkomne.

There is Tv stream and Radio at the end of the blogg. Also there is an radio at the right side. I want my readers to enjoy when they relaxing.

World Clock

JavaScript Free Code

Translate This blogg

Søk i denne bloggen

onsdag 18. april 2012

Det blir stadig flere familiegjenforeninger

 

Siden 1990 har fire av ti ikke-nordiske statsborgere kommet som familieinnvandrere til Norge, enten for å gjenforenes med nær familie som allerede bor her (familiegjenforening), eller for å stifte ekteskap (familieetablering). Siden 1990 har antallet familieinnvandrere blitt mer enn tredoblet, fra 4 500 i 1990 til nær 15 000 i 2010, viser tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB).

Men innvandrere som kommer gjennom nye ekteskap med personer med innvandrerbakgrunn bidrar til en svært liten del av den samlede innvandringen til Norge, kan SSB slå fast.
- Mange tror det er vanligere enn det det faktisk er. I 2010 var det for eksempel bare 81 norskfødte med pakistansk innvandrerbakgrunn som hentet en ektefelle fra utlandet, forteller Kristina Andreassen, rådgiver i SSB.

Flest kommer som arbeidsinnvandrere

Annengenerasjons innvandrere som gifter seg med en fra familiens hjemland, av noen kalt «henteekteskap», står for en liten andel av familieinnvandringen, viser tallene fra SSB.
Etter EØS-utvidelsen i 2004, har arbeidsinnvandring vært den dominerende innvandringsgrunnen i Norge. Med arbeidsinnvandring følger også økt familieinnvandring; mange har slått seg ned i Norge og fått familien med seg.

Innvandring gjennom ekteskap med norskfødte med innvandrerbakgrunn er blitt stadig mindre vanlig, i forhold til antallet unge norskfødte med innvandrerforeldre. Potensialet har nemlig økt veldig, da antallet ugifte norskfødte med innvandrerforeldre over 17 år har steget fra 3 500 i 1998, til 14 000 i 2010, altså en firedobling. I 2010 ble det det inngått 137 ekteskap med utenlandske ektefeller blant de 14 000. Hvor mange ekteskap som ble inngått med andre norskfødte inngår ikke i SSBs analyse. 

 

Mange henter koner fra Thailand

Ekteskap mellom personer uten innvandrerbakgrunn og utenlandske ektefeller sto for 9 prosent av familieinnvandringen i 2010. Det vanligste formen er en norsk mann som finner en ektefelle fra Thailand, Filippinene og Russland.  Personer med innvandrerbakgrunn som inngikk nye ekteskap med en utenlandsk person utgjorde 6 prosent.
SSB sammenligner også familieetableringer til norskfødte med innvandrerforeldre generelt.
Det har skjedd en tydelig forandring i antallet som har kommet for å gifte seg med en norskfødt. Siden år 2000 har det kommet nær 600 kvinner fra Thailand årlig gjennom slike ekteskap. Det er desidert den største gruppen kvinnelige «ekteskapsinnvandrere».
Siden 2004 har minst 12 500 innvandrere kommet fra Polen gjennom familiegjenforening med en som bor i Norge. Omtrent fire av ti av disse er barn, det vi si personer under 18 år. Ettersom de fleste av arbeidsinnvandrerne fra Polen er menn, er de fleste av de 12 500 voksne familiegjenforente kvinner, hele 95 prosent.

1 kommentar:

TV stream

Norwegian Radio - Can be heared here.

Bangkokpost.com : Property

Music Weekly Asia

Thailand Hotels - Special Promotion offer

Flights to Bangkok

One Stop Real Estate Pattaya

Thai dating, Thai girls looking for love, dating and marriage.

Map

LINKS