Bangkokpost.com : Top Stories

Velkommen til Thai Bloggen


Generell Thailand informasjon.
Denne bloggen tar for seg ulike problemstillinger ved å være gift med Thai. Videre legges generelle erfaringer og lenker til steder på nettet som omhandler Thailand.
Bloggen tar nyheter og ting som vi kommer over. Hovedsakelig er bloggen ment for menn.
Men alle lesere er velkomne.

There is Tv stream and Radio at the end of the blogg. Also there is an radio at the right side. I want my readers to enjoy when they relaxing.

World Clock

JavaScript Free Code

Translate This blogg

Søk i denne bloggen

tirsdag 10. september 2013

Kildeskattens mor har nå fått et valg som hun kunne forventet.

Vi blir mobbet av av regjeringen

Det ble tidligere tatt opp av Thailands Tidene at nå var det tiden for å vise at vi Normenn i utlandet skulle vise hva vi mente om innføringen av kildeskatten.

I dagens VG går Kristin Halvorsen ut å sier "Det var verdt det!"

Vel mulig det , men jeg kan tro at de som er i Thailand og som tidligere var SV'ere nå har sagt sitt.


Vi var nok flere som ønsket at SV skulle havne under sperregrensen i går.
-------------------------------

En rekke negative konsekvenser
Kildeskatten er likevel bare ett av problemene.

- Da Kristin Halvorsen innførte kildeskatten advarte både FrP og Høyre at den var for dårlig utredet. At de hadde rett ser vi nå i fullt monn, sier Mehus og drar frem følgende hovedpunkter:

- Ikke likebehandling av pensjonister i utlandet, noe som bryter med likhetsprinsippet i norsk skattelovgivning

- Urimelige dokumentasjonskrav for å unngå dobbeltbeskatning som eldre/svake pensjonister i utlandet ikke har mulighet til å etterleve. Dette resulterer for mange i dobbeltbeskatning - både kildeskatt og skatt til oppholdslandet

- Null eller liten forståelse fra saksbehandlere i skatteetaten i ulike enkeltsaker - de føler seg overkjørt og mobbet

- Flere syke/svake pensjonister i Thailand har tatt livet sitt eller er døde som følgende av anstrengt økonomi etter kildeskatten kom (de har ikke hatt råd til nødvendig legebehandling til seg selv eller familien)

- Ulike tolkninger og ulik behandling av skattesaker for utenlandspensjonister i landets fem skatteregioner

 

----------------------------

Lover kamp om kildeskatten 

Siv Jensen vil gjøre noe med kildeskatten hvis hun kommer i maktposisjon. Frp vurderer for tiden også et lokallag i Thailand.

Vi møtte Jens Stoltenberg og Siv Jensen under en av deres tv-sendte valgdueller og ville gjerne spørre dem om situasjonen for nordmenn bosatt i utlandet. Siv Jensen tok seg tid til å svare på våre spørsmål, mens statsministeren valgte å ikke stille opp.

– Hvorfor skal utenlandsbaserte velgere gå for Frp?

– Det er mange grunner til det. For det første fordi vi ønsker å redusere skatte- og avgiftstrykket.
Dernest fordi en av de tingene mange utenlandsboende er opptatte av er kildeskatten. Den har vi stemt imot og forsøkt å reversere. Vi har ikke lykkes så langt, men det kan vi gjøre noe med hvis vi kommer i regjering etter valget.

– Ikke overdommer
– Hvilke endringer vil de som bor utenlands merke om Frp kommer til makten?
– Jeg tror at utenlandsboende nordmenn er en sammensatt gruppe. Det er mange grunner til at folk har valgt å bosette seg i utlandet, som helsemessige årsaker eller at man heller ønsker å tilbringe pensjonstilværelsen ute. Jeg har ikke tenkt å gjøre meg til overdommer over de valgene. Det som er viktig for Frp er å sikre folks rettigheter enten de vil tilbringe alderdommen ute eller hjemme. Uansett må vi sørge for å ivareta rettighetene deres på best mulig måte.

I dialog om lokallag
– Det er en gruppe nordmenn som nå snakker om å starte en lokalavdeling av Frp i Thailand. Hva tenker du om det?
– Det at folk samler seg og har felles interesse er bra, men man kan ikke bruke Frps navn uten å ta kontakt med oss. Jeg vet nå at det i dette tilfellet allerede har blitt tatt kontakt, så det får vi diskutere nærmere med dem. Jeg vet det er veldig mange nordmenn som er bosatt i Thailand. Men det er et stort land, og det er ikke nødvendigvis sånn at alle bor på samme sted.
Siv Jensen sier at de skal gå i dialog med initiativtakerne i Thailand for å se om det er naturlig for Frp å ha et lokallag i Thailand. Hun forteller at det er ressurskrevende for Frp å drive lokallag i utlandet:
– Vi har allerede noen lokallag i utlandet, men har satt en liten stopp for utviklingen av det fordi det krever ganske mye ressurser å ta vare på det på en ordentlig måte. Men det er viktig for oss å være i dialog med alle disse menneskene, og jeg synes det er veldig flott at det er mange Frp-velgere som viser engasjement, avslutter Siv Jensen.
(Thailands Tidende utgave 7/2013 –  1. september 2013)

 

Ingeniøren:

Jeg ble faktisk helt skremt da jeg oppdaget hva politikerne hadde av utdanning.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/valg-2013/artikkel.php?artid=10151606 

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV)

SNART UTEN JOBB: Kristin Halvorsen
  
Takket nei til gjenvalg til Stortinget, og har dermed ingen jobb å vende tilbake til når regjeringen går av.
Siste ikke-politiske jobb: Sekretær i advokatfirma til 1985.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg tipper at det er flere en Thaibloggen som i dag er meget fornøyd med valgresultatet.

http://www.abcnyheter.no/Meninger/Borger/110821/kristin-halvorsen-du-lyver

 http://www.thailandstidende.com/pdf/0713ej.pdf 

Og vi utenlandske velgere får være si " vel mulig det var verdt det". Men denne saken mistet SV mange velgere på.

Forskjellsbehandling av pensjonister i utlandet

La oss nå håpe på at det er ledige jobber som sekretærer på NAV . 

Det kan jo hende at dette kan slå tilbake på Halvorsen selv når pensjonsalderen kommer inn til henne også.Og det kan jo også hende at når alderen innhenter henne, vil også hun få plager med helsen.

Mange som er i Thailand har vansker med både ashma, leddgikt osv. De har veldig begrenset muligheter i Norge. Og opplever en forverring i helsen ved å være i et kaldt klima.

Dette skal altså man bli straffet for med kildeskatt. Det er godt vi velgere kunne si vår mening om dette gjennom vår stemme.

Lykke til med jobbsøking kildeskattens Mor.

For å lære deg litt:

Du søker jobb her.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

TV stream

Norwegian Radio - Can be heared here.

Bangkokpost.com : Property

Music Weekly Asia

Thailand Hotels - Special Promotion offer

Flights to Bangkok

One Stop Real Estate Pattaya

Thai dating, Thai girls looking for love, dating and marriage.

Map

LINKS