Bangkokpost.com : Top Stories

Velkommen til Thai Bloggen


Generell Thailand informasjon.
Denne bloggen tar for seg ulike problemstillinger ved å være gift med Thai. Videre legges generelle erfaringer og lenker til steder på nettet som omhandler Thailand.
Bloggen tar nyheter og ting som vi kommer over. Hovedsakelig er bloggen ment for menn.
Men alle lesere er velkomne.

There is Tv stream and Radio at the end of the blogg. Also there is an radio at the right side. I want my readers to enjoy when they relaxing.

World Clock

JavaScript Free Code

Translate This blogg

Søk i denne bloggen

fredag 2. november 2012

Krisesenter en brekkstang ut til frihet

Jeg satt å lese det siste Thailand tidene og måtte bare ta dette innlegget opp i bloggen.

Her er innlegget

http://www.thailandstidende.com/component/k2/item/2044-flest-thaier-i-voldelige-ekteskap

Flest thaier i voldelige ekteskap


Advokat Kristine Aarre Hånes  

Advokat Kristine Aarre Hånes (Foto: RettAdvokat)
Thaier topper statistikken over de som vil bryte ut av voldelige ekteskap i Norge. En utvisningssak for en russisk kvinne i Bergen har satt søkelys på problemstillingen.

Utlendingsdirektoratet (UDI) møter motbør i Bergen for tiden. De har utvist en russisk kvinne som begjærte skilsmisse fra en etnisk nordmann etter at han truet henne med motorsag. Kvinnen ønsker å fortsette å bo i Norge, men UDI har altså vedtatt utvisning.

Kvinnens advokat, Kristine Aarre Hånes i firmaet RettAdvokat, uttalte i sakens anlegning at hun aldri har opplevd et avslag på lignende grunnlag. Hun sa samtidig følgende: ”Vi har svært mange klienter fra Thailand, Russland, Ukraina og Brasil som prøver å bryte ut av voldelige ekteskap, men som er livredde for å bryte ut før det er gått tre år.”

Vi tok kontakt med advokaten, for å få utdypet problemstilingen:
- Kan du tallfeste “Svært mange klienter”?
- Når jeg uttaler “Svært mange” i artikkelen i BT dreier det seg om titalls kvinner som har holdt ut voldelige ekteskap i frykt for å miste sin oppholdstillatelse.

En typisk situasjon vi kommer borti er kvinner som søker tilflukt ved et krisesenter, og får der informasjon om sine rettigheter som offer for familievold, herunder informasjon om opphold på grunnlag av mishandlingsparagrafen.

Syv thaier hittil i år
- Blant de fire landene du nevner, hvor ligger Thailand tallmessig?
- Når det gjelder klienter fra Thailand, har vi siden 2004  bistått mange kvinner som har opplevd vold i familien. Det eksakte antallet har jeg ikke, men bare i 2012 har vi bistått syv kvinner fra Thailand.
- Er det noe som spesielt karakteriserer thailandske kvinner i slike situasjoner, til forskjell fra de fra Øst-Europa og Brasil?
- Situasjonen til thailandske kvinner skiller seg ikke fra situasjonen til andre utenlandske kvinner som opplever vold.

Menn utnytter situasjonen
Hånes fortsetter: - Dessverre utnytter mange menn denne sårbarheten, og vi hører ofte historier om at menn bruker 3-års regelen som en trussel. F.eks. ”hvis du går til politiet, blir du  kastet ut av landet.”
- Vi representerer i hovedsak utenlandske klienter og har klienter fra over 80 land. Syv thailandske klienter er det nok det meste vi har hatt pr år, men vi er naturligvis ikke eneste advokatfirma i Bergen som driver med denne type saker.

Mest mishandlet i Norge
Siden ny utlendingslov kom i 2010 har UDI behandlet 292 saker hvor utenlandske borgere har søkt om opphold på selvstendig grunnlag etter å ha skilt seg. Drøyt 46 prosent har fått avslag.
Av de 292 sakene som ble behandlet etter denne mishandlingsbestemmelsen kom flest fra Thailand, nærmere bestemt 40 søknader, eller 13 prosent av totalen. 26 søknader var fra Pakistan, 25 fra Filippinene, 15 hver fra Russland og Ukraina.
Det er Therese Bergwitz-Larsen, kommunikasjonsrådgiver i Utlendingsdirektoratet (UDI) som opplyser dette. Hun forteller videre at avslagsprosenten for thaier var på 40, litt under gjennomsnittet.
Det er ca. 31.000 pakistanere, 20.000 vietnamesere, 14.000 filippinere og 13.000 thaier i Norge.

Flest thaier på krisesenter
Mai Thomsen ved Krisesenteret i Bergen kan fortelle oss at 69 prosent av alle kvinner som har bodd der hittil i år har utenlandsk opprinnelse. Av disse utgjør kvinner fra Thailand 19 prosent (eller 13 prosent av totalen). Thaier er den største minoritetsgruppen. Dernest kommer filippinere med 10 prosent og polakker med 8 prosent. Antall thaier som kontakter krisesenteret øker. I fjor utgjorde de 16 prosent av utlendingene.
(Thailands Tidende utgave 9/2012 - 1. november 2012)


------------------------------------

Det er nevnt i denne artikkelen at kvinner fra Thailand er utsatt for vold og ender opp på krisesenter.

Mitt spørsmål til advokat som her er i artikkelen er.

- Hvor mange av kvinnen har bevis for sine påstander ?

Hvis kvinnene er undersøkt av lege og helsepersonell og da framkommet at kvinnene er utsatt for vold.
Da skal jeg være enig i det som tas opp. Men det er en ting som ingen fokuserer på.


Og det er hvor mange av kvinnene gjør dette for å " få en grunn til fast opphold i Norge"

Med dette mener jeg at la oss ta opp det jeg kjenner til skjer.

Flere kvinner i Thailand har ønske om å komme seg ut av fattigdom og går inn i et hurtig ekteskap.

Deres tanker er at alt kan bli bedre bare de finner seg en "farange". Da er deres liv sikret, da ved at penger er nå sikret for hennes framtid.

Dette går så langt at flere kvinner faktisk sloss om hvite menn. De ser på "farange " menn som en ressurs som de skal høste.

Og jeg mener at dette spekuleres i på et høyt plan i Thailand. Hvor mye av pengene som legges igjen i Thailand er kommet fra "farangene"?

Hva ville Thailand vært uten disse pengene.

Hver mnd er det enorme summer som sendes til Thailand landske familier, hvor mannen er en hvit mann

Og dette mener jeg mange kvinner utnytter den hvite mannen på.

Og her er det flere parter involvert.

Min tanke er at ofte er kabelen slik.

1. Ekteskapsbyrå hvor formidling skjer

Her er det en lokal "mamma san" som tar betalt for å formidle jenter til uvitne hvite menn"


2. Oversettere.

Det er flere oversetter firmaer som tar opp til 5000 baht for å oversette papirene som trenges for å gifte seg.

3. For å gifte seg i Thailand må man ha vitner. Disse skal skrive under når man gifter seg.

Her er det flere fimaer som stiller med "vitner" Pris lapp 2500 baht


Jeg kan ta opp flere slike ledd i denne næringskjeden.Men da vil man få en svært lang artikkel.

Det som er mitt poeng er.

Når kvinner har et slikt apparat bak seg og hvor man spekulerer med å finne menn til disse gifteklare kvinnene. Tror jeg ikke det er slik at denne "kjeden" unnlater å fortelle kvinnene følgende.

- Ved å være gift med en Nordmann fram til grensen på 3.5 år, så oppnår du opphold og er sikret rettigheter i Norge.

Jeg tror og har sett bevis på at det er flere kvinner som har opplysninger som normalt aldri skulle være mulig å oppnå uten å ha et apparat bak seg som forteller om dette.

Videre har dette "apparatet" hjelpere i Norge som forsyner ekteskapsbyråene om hvilken løsninger som disse kvinnene har i Norge.

a) Krisesenter hvor de får fri hjelp. Fri advokat og en løsning ut av et ekteskap som egentlig er en måte på å rømme fra fattigheten.


Og her står advokatene med åpne armer og henger alle menn ut som voldteksmenn og forbrytere.

Hvordan kan jeg si dette?

Vel undertegnede ble utsatt for dette selv.

Og jeg kan garantere dere lesere at jeg er den snilleste karen man kan komme ut for.

Jeg har aldri løftet en finger mot noen og jeg måtte altså stå i retten å forklare meg om ting som var fabrikkert av min xkone.


Hennes egentlige hensikt var:
- Ved å få fullt foreldreansvar ville hun oppnå:
Kontantstøtte, Sosialpenger, dobbel barnetrygd, hjelp til etablering i Norge osv osv.

Faktisk ble flere av mine kompiser svært sjokkert da dem fikk vite hva hun fikk av penger pr mnd

Hun hadde 24900 kr pr mnd skattefritt.
 (Dette er 134 460 baht noe hun aldri kunne ha oppnådd i Thailand og dette er grunnen til ekteskap med Farange)

Og dette er livet som lokker mange thaikvinner.

- Få et barn med et Nordmann og gå til krisesenter når grensen for fast opphold nærmer seg.

- Deretter bli skilt, så får man alle rettigher som er i Norge.

- Deretter finne seg en mann som nå passer henne bedre.For det er derfor dere ser en yngre kvinne sammen med en eldre mann. Han er kun ment som "billetten" til Norge,

Og det er her jeg mener artikkelen over ikke har undersøkt de tilfellene som bare er fabrikkerte usannheter.

Det er her jeg blir svært engasjert.

Tenk hvis menn kunne komme med slike anklager uten reelle fakta.

Altså at vi har bevis for mishandling.

Jeg kan garantere at vi ikke har blitt hørt.

Jeg selv er en kar som vises på avstand og hvem ville trodd at jeg som er en stor kar kan bli mishandlet av en jente fra Thailand?

Ingen ville trodd meg.

Men det er mange måter å bli mishandlet på.

Siden jeg nå er kommet så langt i livet ønsker jeg å fortelle om hvordan min sak var.

Jeg ble i Oslo Tingrett innkallet til retten.

Min eks kone gikk til retten uten meklingsattest som man er pålagt i fordelingsaker.
Man må ha en meklingsattest før man kan gå i retten.

Advokaten fra krisesentret gikk forbi dette og stevnet direkte inn til Oslo Tingrett.
Da jeg kom i rettslokalet kunne min eks kone ikke et ord Norsk.

Men her er jeg ikke alene om å ha opplevet dette.

Se her:
http://www.krisesenter.org/docs/hjelp_meg_Thorkildsen_klk_190912.html

Krisenentrenes advokater bruker altså unnlatelse av mekling som en måte på å hindre at saken løses i på enkel måte.

Deres egentlige hensikt er at dem som advokat tjener på å kunne ta kvinners rettigheter inn for retten.

Her er det frirettshjelp som betaler for dette.

Og det er dette som er hensikten til krisesentrenes advokater. EGEN VINNING. Men la oss fortsette på mine erfaringer.Så hun hadde tolk .

Merkelig at etter 900 timer Norsk og 3,5 år hvor jeg hadde lært henne Norsk, så kunne hun ikke forstå et ord Norsk?

Dette er et spill for galleriet.( Anbefalt av krisesenterets advokat ? )

Under rettsaken måtte tolk forlate lokalet og her er hva som er helt utrolig.

Jeg måtte gå i vitneboksen og avlegge forklaring.

Men så skjer noe merkelig. " Dommer forstår ikke hva min eks kone sier" Hennes advokat forstår heller ikke hva hun sier.

Men jeg som har vært sammen med henne i så mange år, forstod alt.

"Så snur dommeren seg til meg å sier"

Vet du hva hun sier ?

"Ja sier jeg , jeg forstår alt."


- Da får jeg i oppgave av retten å først oversette til retten min eks kone sine beskyldninger mot meg.

 - Deretter må jeg selv svare på disse beskyldningene.

Dette blir på samme måte som å snakke med deg selv og svar på dine egne spørsmål.

Først anklager jeg og så må jeg altså forsvare meg selv mot anklagene som kommer ut av min egen munn.

Hva i helvete er dette for rettsikkerhet? Dette var en enorm belastning for meg.

Og jeg som da var i full jobb måtte betale for min advokat, mens min eks kone fikk fri advokat fra krisesentret.

Videre måtte jeg også ta meg fri fra jobb.

Og hva kom ut av dette. Jo at jeg skulle ha samme samvær med min sønn som alle fedre i dag får.

Da med et unntak at jeg skulle ha alle turer med kjøring. Altså skulle jeg dekke tur/retur for alt samvær som jeg skulle ha med min sønn.

I ettertid har jeg undersøkt mer om dette.

Og jeg er blitt svært kritisk på dette. Jeg mener krisesentrene ikke ser på de kvinnene som svindler seg til fast opphold på denne måten.

Og hvordan de benytter krisesentrene til sin frigjøring av et ekteskap som egentlig er ment kun å vare fram til dem får fast opphold i Norge.

At det finnes ekteskap som er vold i, JA .

Men svært mange fra Thailand går inn i ekteskap med tanke om kun å være gift i 3,5 år. For da å kunne få et nytt liv i Norge.

Det er hele hensikten med ekteskapet deres.

Men dette ser ikke disse advokatene på krisesentrene på.

Alle får et apparat som knuser ektefellene til Thai jentene som har til hensikt KUN å få fast opphold.

Jeg lurer på, hvor mange av disse kvinnene reiser hjem til Thailand etter endt ekteskap

Det ville jo faktisk jeg gjøre hvis jeg ble skilt i Thailand.

Jeg tror det ikke er en mange av kvinnene som reiser hjem. GRUNN er penger. Deres hensikt har hele tiden hvert å komme ut av fattigdommen og aldri et ekteskap som varer lengre en 3,5 år.

Jeg gjorde et søk på nettet om dette, her er resultatet.

Menn i Norge: 

– Skyldig inntil det motsatte er bevist
http://www.krisesenter.org/docs/skyldig_inntil_motsatt_bevist_120205.htm- Falske anklager mot menn

http://www.nrk.no/nyheter/innenriks/4982661.html- Falske anklager mot menn

- Jeg stoler overhodet ikke på tallene fra krisentrene om mishandling av utenlandske koner, sier Einar Nyaas, leder av Forum for Menn og Omsorg.

NRK meldte i dag tidlig at nesten 1000 kvinner med utenlandsk bakgrunn fikk hjelp ved krisesentrene i 2004, og at 32 prosent av disse var mishandlet av norske menn.
Einar Nyaas, leder i Forum for Menn og Omsorg.
Einar Nyaas, leder i Forum for Menn og Omsorg.
Tallene kommer fram i en rapport fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.
- Selvrapportering fra krisesentrene, som metode for å stadfeste omfanget av problemet, har jeg ingen tillit til, sier Nyaas.

- Komplott

 

- Det kryr av falske anklager mot menn i slike saker. Vi har vært i kontakt med en del menn som er blitt anklaget av sine utenlandske koner, og i nesten samtlige tilfeller sier mannen at han føler seg utsatt for et komplott, sier Nyaas.
Disse utenlandske kvinnene kom med anklagene om vold i håp om å kunne få oppholdstillatelse, og det får de, sier Nyaas.


- Stimulerer til falske anklager

- Regelverket i Norge stimulerer slik sett til falske anklager mot norske menn, sier han.
- Utlendingsforskriften §37 sjette ledd har gitt utenlandske kvinner nærmest en garanti for selvstendig oppholdstillatelse i Norge, hvis hun fremsetter anklager om vold eller mishandling mot mannen hun har bodd sammen med. Klagenemnda for likestilling avgjorde i fjor at denne særregelen for kvinner er kjønnsdiskriminerende, og loven vil derfor nå bli endret slik at begge kjønn kan få oppholdstillatelse etter et mishandlingsforhold, sier Nyaas.
Han sier mange norske menn er fortvilet over situasjonen de har kommet i og tar kontakt med Forum for Menn og Omsorg.


Kommentar Ingeniøren:


Og dette viser at kvinner har en egen evne til å manipulere retts vesnet.

Ved å framstille menn som voldsmenn oppnår dem fordeler ved rettsaker.

Holdingene er at mann anklager først og spør etter på.

Her mener jeg at man skulle fått flere saker hvor kvinnene som legger falske anklager inn til retten, hvor erstatning av deres falske anklager skulle få følger.La meg vise en annen artikkel:

http://www.moss-avis.no/nyheter/loy-helt-bevisst-1.4391342


Løy helt bevisst

Kvinnen leverte falsk anmeldelse mot mannen for gjentatt vold. Hun trodde det var helt greit å lyve for politiet – og henviste til manglende kjennskap til norsk lov.
I går møtte hun i Moss tingrett – med mannen og deres felles barn på tilhørerbenken. Kvinnen forklarte at hun bare hadde vært tre-fire år i Norge, at hun var ukjent med det norske lovverket – og at hun slett ikke trodde det var galt å lyve for politiet.

Ba om unskyldning

– Hadde jeg visst det var galt å anmelde ham, ville jeg ikke gjort det. Jeg ber om unskyldning, forklarte kvinnen.
Det var, ifølge kvinnen, venner som hadde fortalt henne at hun ville få foreldreretten for deres felles barn om barnefaren ble dømt i en voldssak. Dermed leverte hun inn en anmeldelse for gjentatte voldstilfeller og trusler gjennom to år.
Kvinnen forklarte at hun ikke ville ha mannen straffet, men at hele saken "bare" handlet om hennes ønske om å beholde barnet.

Startet med krangel

– Vi hadde kranglet om en bagatell. Vi ble enige om å skilles. Men nå bor vi sammen. Og vi er lykkelige, fortalte kvinnen som innrømmet at anmeldelsen var dikt og fantasi.
Etter kvinnens innrømmelse i politiavhør, ble det gjort klart for rettskraftig dom gjennom en såkalt enedomsstol – eller tilståelsessak – uten oppmøte av aktor.

Tvil om tilståelsen

Men midt under gårsdagens rettsforhandlinger ble det reist tvil om kvinnens tilståelse var så uomtvistelig at dommeren kunne foreta en avgjørelse i et forenklet domstolopplegg.
Men saken endte opp – etter konferanse med sakens politiadvokat – med tilståelsessak. Ett av punktene i tiltalen ble frafalt.
Kvinnen ble gitt anledning til å kommentere saken ved rettsforhandlingenes slutt og var svært spent på om hun måtte tilbringe tid i norsk fengsel.
Dommerfullmektig Stine B. Hjort, fortalte at dommen ville vil falle onsdag, men gav henne likevel en slags indirekte beskjed om at hun ville unngå norsk fengselsopphold.

Ikke soning

– Politiets innstilling for straff er seks måneder betinget fengsel og 10.000 kroner i bot. Nå er ett av punktene i tiltalebeslutningen frafalt og straffen vil bli lavere enn politiets forslag, sa Hjort.


Les også denne:

http://www.krisesenter.org/docs/hvorforermanskyldigsommannuansett.htm?id=29886

En mann kan håpe på et normalt forhold til sine barn etter samlivsbrudd, bare hvis tidligere kone eller samboer tillater det. Setter eksen seg på bakbeina, må man gå til rettssak for å få stadfestet sine rettigheter til kontakt med barnet - og selv det gir deg bare smuler, fordi systemet hater menn og gir dem skylda for alt i samlivsbruddet, uansett hvor mye selvtekt og løgn en kvinne utviser.Kommentar Ingeniøren.

Hvis jeg som Nordmann hadde utført en slik handling som kvinnen som løy i retten og hadde utført dette i Thailand.


Ville det da vært nok å si unnskyld?


Aldri i livet, jeg har da fått straff.Og måtte ha betalt oppreisning.


Videre er det i Thailand utlendingen sitt ansvar å sette seg inn i regelverket. Og si at jeg ikke viste dette holder ikke i Thailand.


Det å sette menn under et slik press kan gi psykiske vansker. Hvem skal stå til ansvar for dette?


Her tenker ikke advokatene på krisensenter på at deres anklage mot menn kan være feile. Tror dere lesere at advokaten som er avbildet her, vil si unnskyld hvis hun har utført en feil anklage mot menn?Jeg selv tror det aldri vil skje. Da fordi hun er en rødstrømpe som kun forsvarer kvinners rettigheter og vi menn er avfallet som ingen vil ha.


Vi skal tåle alle anklager som dem kommer med.


Jeg håper flere menn går til sak mot krisesenter som har anklaget feil.


Hvis dem hadde måtte betale noen millioner i erstatning, så ville sakene bli mer etterforsket før man starter med ubegrunnede anklager.


Jeg vil også nevne at de fleste Thaiene som kommer til Norge kommer fra en plass,


Isaan eller Nord øst Thailand.


Jeg selv vil ikke ha noe med dette folket å gjøre fordi jeg har aldri opplevet noe ærlighet . Kvinner fra dette distriktet er for meg noe som man ikke involverer seg med.


Overse disse kvinnene totalt. Det finnes andre kvinner i Thailand som ikke har samme bakgrunn som disse .


Så finn heller kvinner som er fra andre distrikt.    


Les denne også:
http://www.bt.no/meninger/kronikk/article615062.ece

"Flatebø mener mødre produserer falske anklager om vold fra sine menn som ledd i en plan for å overta hovedomsorgen for barna og for å sikre egen økonomisk vinning. Som advokater for mange voldsutsatte kvinner er vi rystet over advokat Flatebøs ensidige fremstilling av kvinnene, og særlig mødrene på landets krisesentre."


Menn holdes for narr

Advokat Øystein Flatebø orker ikke lenger å føre skilsmissesaker. Han mener menn holdes for narr i rettsapparatet
http://www.bt.no/meninger/kronikk/Menn-holdes-for-narr-1896838.html

Risikerer fengsel for voldtektsbløff

http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Risikerer-fengsel-for-voldtektsbloff-2644974.htmlDet er så enkelt i dag å vinne fram med å gå på krisesenter for kvinner og oppnå en fordel med i fordelingsaker.

Dette er kvinners nye hersketeknikk !
 http://www.themis.dk/synopsis/docs/Lovsamling/Straffeloven_kap_17.html

Straffeloven kap. 17

17. kapitel Falsk forklaring og falsk anklage

§ 158. Den, som afgiver falsk forklaring for retten, herunder ved anvendelse af telekommunikation, straffes med fængsel indtil 4 år. Bestemmelsen finder tillige anvendelse på falsk forklaring for en udenlandsk ret.
Stk. 2. Med samme straf anses den, der afgiver falsk forklaring for De Europæiske Fællesskabers Domstol.
Stk. 3. Angår det falske udsagn alene noget, som er uden betydning for det forhold, der søges oplyst, kan straffen gå ned til bøde.
§ 158, stk. 1, 1. pkt. er ændret ved § 1 i lov nr. 258 af 08.05.2002 fra d. 01.07.2002.
§ 158, stk. 3 er ændret fra d. 01.07.2001 ved
lov nr. 433 af 31.05.2000  (Afskaffelse af hæftestraffen)

§ 159. Afgiver nogen falsk forklaring som sigtet i en offentlig straffesag eller under afhøring i tilfælde, hvor forklaring ifølge loven ikke må kræves, straffes han ikke.
Stk. 2. Afgives falsk forklaring under afhøring for retten i tilfælde, hvor den afhørte var berettiget til at nægte forklaring, kan straffen nedsættes og under i øvrigt formildende omstændigheder bortfalde.

§ 160. Gør nogen sig skyldig i grov uagtsomhed ved afgivelse af urigtig forklaring i et tilfælde, der ellers ville være strafbart efter § 158 eller § 159, stk. 2, er straffen bøde eller fængsel indtil 4 måneder.

§ 160 er ændret fra d. 01.07.2001 ved lov nr. 433 af 31.05.2000  (Hæfte erstattet med fængsel indtil 4 måneder)
§ 161. Med bøde eller fængsel indtil 2 år straffes den, som udenfor det i § 158 nævnte tilfælde for eller til en offentlig myndighed afgiver en falsk erklæring på tro og love eller på lignende højtidelig måde, hvor sådan form er påbudt eller tilstedt.
§ 161 er ændret fra d. 01.07.2001 ved lov nr. 433 af 31.05.2000  (Hæfte erstattet med fængsel indtil 4 måneder)
§ 161 er ændret fra d. 01.04.2004 ved lov nr. 218 af 31.03.2004

§ 162. Den, som ellers for eller til en offentlig myndighed afgiver urigtig erklæring om forhold, angående hvilke han er pligtig at afgive forklaring, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder.
§ 162 er ændret fra d. 01.07.2001 ved lov nr. 433 af 31.05.2000  (Hæfte udgået)
§ 163. Den, som i øvrigt til brug i retsforhold, der vedkommer det offentlige, skriftligt eller ved andet læsbart medie afgiver urigtig erklæring eller bevidner noget, som den pågældende ikke har viden om, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder.
§ 163 er ændret fra d. 01.07.2001 ved lov nr. 433 af 31.05.2000 (afskaffelse af hæftestraffen)
§ 164. Den, der afgiver urigtige oplysninger til offentlig myndighed med forsæt til, at en uskyldig derved bliver sigtet, dømt eller undergivet strafferetlig retsfølge for et strafbart forhold, straffes med fængsel indtil 6 år.
Stk. 2. På samme måde straffes den, der tilintetgør, forvansker eller bortskaffer bevis eller tilvejebringer falsk bevis med forsæt til, at nogen derved sigtes eller dømmes for et strafbart forhold.
Stk. 3. Den, der foretager en handling som nævnt i stk. 1 og 2 med forsæt til, at han selv eller en anden med dennes samtykke derved bliver sigtet, dømt eller undergivet strafferetlig retsfølge for et strafbart forhold, som han ikke har begået, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år.
Stk. 4. Efter den forurettedes begæring kan det i dommen bestemmes, at domsslutningen og så meget af domsgrundene, som retten skønner fornødent, ved offentlig foranstaltning skal kundgøres i en eller flere offentlige tidender.
§ 164, stk. 1 og 3 er ændret fra d. 01.07.2001 ved lov nr. 433 af 31.05.2000 (afskaffelse af hæftestraffen)
§ 164, stk. 3 er ændret fra d. 01.04.2004 ved lov nr. 218 af 31.03.2004 § 1.33. (»1 år« ændret til: »6 måneder«.
§ 164, stk. 3 er ændret ved § 1.6 i lov nr. 364 af 24.05.2005 fra d. 25.05.2005: 6 måneder ændret til 1 år.

§ 164 a. Den, som undlader at oplyse omstændigheder, der bestemt taler for, at en for en forbrydelse sigtet eller dømt er uskyldig, skønt dette kunne ske uden at udsætte den pågældende eller dennes nærmeste for fare for liv, helbred eller velfærd eller for forfølgning for vedkommende forbrydelse, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år.
§ 164 a er indsat fra d. 01.04.2004 ved lov nr. 218 af 31.03.2004 § 1.34.
§ 165. Den, der til offentlig myndighed anmelder en strafbar handling, der ikke er begået, såvel som den, der til sådan myndighed indgiver falske klagemål, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder.
§ 165 er ændret fra d. 01.07.2001 ved lov nr. 433 af 31.05.2000  (Hæfte erstattet med fængsel indtil 4 måneder)
§ 165 er ændret fra d. 01.04.2004 ved lov nr. 218 af 31.03.2004 § 1.35. (»bøde, fængsel indtil 4 måneder eller under skærpende omstændigheder med fængsel indtil 1 år« ændret til: »bøde eller fængsel indtil 6 måneder«)


   

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

TV stream

Norwegian Radio - Can be heared here.

Bangkokpost.com : Property

Music Weekly Asia

Thailand Hotels - Special Promotion offer

Flights to Bangkok

One Stop Real Estate Pattaya

Thai dating, Thai girls looking for love, dating and marriage.

Map

LINKS