Bangkokpost.com : Top Stories

Velkommen til Thai Bloggen


Generell Thailand informasjon.
Denne bloggen tar for seg ulike problemstillinger ved å være gift med Thai. Videre legges generelle erfaringer og lenker til steder på nettet som omhandler Thailand.
Bloggen tar nyheter og ting som vi kommer over. Hovedsakelig er bloggen ment for menn.
Men alle lesere er velkomne.

There is Tv stream and Radio at the end of the blogg. Also there is an radio at the right side. I want my readers to enjoy when they relaxing.

World Clock

JavaScript Free Code

Translate This blogg

Søk i denne bloggen

mandag 3. september 2012

Leserinnlegg i Thailand Tidene - svar

Leserinnlegg fra Thailand Tidene:
http://www.thailandstidende.com/component/k2/itemlist/user/475-leserinnlegg

Utlendinger diskrimineres

Som utlending diskrimineres man i Thailand, selv om man både boligmessig og skattemessig er immigrert.
Et nytt museum, “Art in Paradise”, er åpnet i Pattaya. Her får man igjen bekreftet at diskrimineringen av oss fremdeles lever i beste velgående. Inngangsbillett koster ifølge Bangkok Post 150 baht for thaier og 500 baht for utlendinger.
Vi kjente jo fra før godt til prisforskjellene på f.eks. lokalbusser, markeder, konserter og andre arrangementer, småbutikker, severdigheter og attraksjoner. I tillegg har thaier så godt som gratis medisiner, lege, tannlege og sykehus (30 baht-regelen), mens dette for utlendinger fort kan bli dyrt.

Her er noen andre eksempler:
- Thaier (kun) med lavt strømforbruk har gratis strøm.
- Under flommen måtte man ha thai ID-kort (altså være thai) for å få utdelt nødpakke.
- Når det er valg har ikke utlendinger adgang, samme hvor lenge de har vært fast bosatt her.
- Å eie jord eller å bli statsborger er så godt som umulig for oss.
- Gjør vi noe galt, kan vi risikere å bli fratatt vår selveierleilighet uten kompensasjon og utvist på livstid.
- Thaier som betaler skatt får fradrag dersom de er uføre. Det får ikke utlendinger.
- Å få arbeidstillatelse her for en vanlig norsk pensjonist er så godt som umulig. Blir man tatt i å arbeide uten spesiell arbeidstillatelse vanker det strenge straffer, så det tør så godt som ingen.
De aller fleste thaier betaler ikke inntektsskatt, og selvangivelse kreves vanligvis ikke. I 2010 ble ca. 90 prosent av inntektsskatten i Thailand betalt av under 3000 skatteytere. Men alle nordmenn som bor her over 180 dager pr. år er nå (etter påtrykk fra norske myndigheter) pålagt å levere selvangivelse og betale skatt som ofte blir høyere enn kildeskatten vi fra før var pålagt av Norge, bl.a. fordi vi i Thailand ikke blir innvilget fradrag for uførhet. Og vi får INGEN fordeler av å skatte her.

Svar fra Thai Bloggen

Jeg opplever mange ganger at folk som sammenligner Thailand mot Norge.

Det nevnes på samme måte som leserinnlegget i Thailands Tidene.

Dette innlegget ble faktisk for mye for meg, og jeg ønsker å svare på dette leserinnlegget.

1.Strømforbruk

Thailene får gratis strøm hvis man ikke bruker strøm under 1000 baht. Dette er et system som på lik linje er i velferden i Norge.

Tenk at Nordmenn som har pensjonert seg i Thailand er så smålige at dem ikke har råd til 1000 baht.

Thailand har ikke noen sosial velferd og her skal altså Normenn klage på at dem må betale 1000 baht eller under 200 kr mnd.

Hvor mye strøm bruker en thai, sammenlignet med en Nordmann i Thailand.
Thaiene bruker svært sjelden Aircondition, mens Nordmenn setter dette på full styrke.
Jeg selv bruker Aircondition når jeg er i Thailand. Mens min kone hele tiden slår dette av for å spare strøm.

Jeg vet at jeg liker å ha 22-25 grader inne. Og må da betale noen kroner for dette. Det er slik tingene skal være. Og jeg aksepterer dette.


2. Nødpakke
Hvilken økonomi har en Nordmann i Thailand og hvilken økonomi har en thai?

Og nødpakke er da fullt mulig for Nordmenn å få til. Slutt å drikk opp pensjonen. Og sett av midler på ting som kan komme når dere bor i Thailand.

Dere har råd til å lage dere nødpakker selv.
Dere skulle da være vant med ulike kriser også hjemme i Norge. Man bør alltid ha ekstra mat i fryser og noe nød utstyr.
Jeg selv har kjøpt inn UPS og nødstrøm til leilighet i Thailand. Jeg har hermentikk liggende og diverse tørrmat i skapet.
Videre har jeg feks GPS over Thailand slik at jeg kan vite hvor jeg skal ved en krise.

Hva tror man det vil koste å lage nødpakker til 65 millioner mennesker og i tillegg alle utleninger?
Thailand er ikke et rikt land. Og Norge ville gjort akkurat det samme, nemmelig å sørge for sin egen befolkning først.

3. Valg

Dere reiser til et fremmed land og ønsker å stemme i dette landet. Her har man et land som har vært truet med kolonisering i over 200 år. Kan dere forstå at Thailene er skepisk til utlandske borgere.

Se på hvordan mange oppfører seg i Pattaya, Puket osv. Dere drikke dere sanseløse og blir et problem for Thaiene.

Når skal Nordmenn starte å forstå andre kulturer ? Dere er ikke hjemme i Oslo, men i en kultur der man bør tenke seg nøye om.

Hvordan er stemme retten i land Cuba, midtøsten, mellom amerika osv?
Og hvem av dere vet hva de ulike partiene har av politikk? Ser dere på sendinger og forstår Thai ?

Stem heller på ambassaden i Bangkok da for deres eget land ! Hvis dere mener at å stemme er viktig.

Jeg selv ser egentlig ikke den store endringen av hvem som styrer Norge. Man merker så lite til endringene . 

 4. Eie Jord

Her støtter jeg Thaiene 100 %, da som nordmann. Thailand har 65 mill mennesker og det dyreste man har av investeringer er jord.

Og det er ikke nok jord til alle menneskene .

Og så skal pengesterke utleninger komme å kjøpe opp de beste land områdene.

Hvordan var dette i Norge for 100 - 150 år siden?

Feks engelsk menn kom å kjøpte opp lakse elver og hindret de lokale fiskerne i å fiske laks i deres elv ?

 Tenk gjennom dette, vil dere virkelig at Thaiene hadde kjøpt opp Norge  ?

Nei, det er helt riktig av Thailand i å stoppe oppkjøpene av deres land.
Dere ser virkningen av EU i dag .

Og hvilken effekter slike løsninger har.

Thailand kan med helt klare middler holde utlendinger i ørene med et slikt tiltak.  Jeg vil faktisk gå så langt at jeg sier at dette burde også vært innført i Norge.

Feks se på norsk TV 2, her kommer utenlandsk kapital å kjøper opp vårt arvesølv. Hvordan gikk det med Sverige som solgte Volvo, Saab og andre selskaper som ble solgt til utenlansk kapital?

Det skulle maks vært 1/3 del eierskap på utenlansk kapital også i Norge. Da kunne man bedt den utenlanske kapitalen om å reise en viss plass når man fikk nok.

Og dette har Thaiene forstått. Her "heier" jeg virkelig for thaiene og deres helt klare retningslinjer.
Og når jeg klare å følge dette så klare dere andre også å følge dette.

5. Gjør noe galt i Thailand - Leiligheter frattatt.

Hvis en utlening i Norge gjør noe galt og har verdier i Norge. Hvilke straffe tiltak setter Norge inn?

Feks hvis en kar blir tatt for smugling av noe ..... vil han da ikke være nød til å ta en advokat og betale for denne advokaten ?
Må han ikke da feks låne penger til sin rettsak? Vi har i norge fri rettshjelp for de som ikke tjener tilstrekkelig.

I Thailand finnes ikke slike velferdsordninger. Og er da ikke verdien som er i en leilighet det som må stilles som en garanti ?

Det er tull å si at dere blir fratatt leiligheten fordi dere har gjort noe galt. Dette viser hvordan nordmenn tror dem er verdensherskere over alt.

Reiser man til et annet land så må man innstille seg på hvilke lover og regler som finnes i landet. Og Thailand har gjort det klinkende klart i lovene sine.

Det er dere som utenlanske borgere sin plikt til å sette dere inn i regelverket. Og si at det viste ikke jeg, det gjelder ikke i Thailand.

Dere skal sette dere inn i lovene i Thailand når dere reiser inn . Det står helt klart i Thailands lover.

Derfor er det helt klart at når et lovverk er brutt så må man stille med garantier  for hjemtransport, advokat og alle utgifter skal dekkes. Og da tar selvfølgelig Thailand pant i eiendeler som er satt som garanti for deres opphold.

6. Thaier som betaler skatt får fradrag dersom de er uføre. Det får ikke utlendinger.

Her blir jeg mest provosert !

La meg spørre den uføre Nordmannen hva hans inntekt er ?
Og så spør dere den uføre i Thailand, hva hans inntekt er.

Dere kan også få ulike fradrag i Thailand, da hvis man er gift med Thai. Regelverket finnes på skattevesnet i Thailand.

Men dette har man ikke satt seg inn i.

Her ser man igjen uforstanden som mange Nordmenn gjør.Dere kommer til et fremmed land og starter å klage. 

Hva i ......... tenker dere på?

Det finnes svært greie fradrag feks 30 000 baht hvis din kone ikke arbeider. 30 000 baht hvis du tar vare på dine svigerforeldre.

Dere har en pensjon som er mye høyere enn hva en ufør i Thailand noen gang kan oppleve å få. Og så klager dere på at dere ikke får fradrag på noen tusen kroner.

Dere tjener over 5 ganger mer på å oppholde dere i Thailand.(Baht mot nkr) Og så klages det når dere må betale for sykdomsutgifter?

En normal Thailandsk lønning for en lærer,  er på max 10 000 baht. Eller 2000 norske kr.(Brutto)

Hvor mange av dere som er ufør i Thailand har en slik lønn eller pensjon?

Skatte systemet i Thailand er slik at alle som tjener under 150 000 baht i året, betaler ikke skatt.
Dette utgjør ca 29 000 kr.

De fleste Thaiene er i denne kategorien. Derfor betaler dem ikke skatt.

Tjener man 150 000 - 500 000 baht betaler man 10 % skatt. Alle disse reglene finnes på skattevesnet sin webside i Thailand.

 
Har man virkelig satt seg inn i regelverket når man kommer med slike argument?

En Norsk pensjon i Thailand  på 12000 kr mnd gir en årsinntekt på 748 800 baht.

Og jeg tror ingen Nordmenn som er pensjonert har en lavere pensjon enn dette. Dere har heller mer enn dette og da betaler dere 20 % skatt.

Da hvis pensjonen tas ut som inntekt i Thailand. Dette på skattevesnet sine egne sider.
(Ikke kildeskatt)

Hvis dere tar ut inntekten i Norge har dere 20 - 22 % skatt. Så derfor tjener dere på å være i Thailand.

Slutt derfor å klage på at dere må betale skatt, dere har alle valget med å betale til Norge. Man kan være i 180 dager i Thailand uten å betale skatt til Thailand.

Eller så kan man melde deg inn i NAV utlandet og fortsette å bo i Thailand.
Det som da kommer inn er kildeskatt på 15 %.

Men her anbefaler jeg virkelig flere til å lese mitt blogg innlegg på trygderettigheter.

Det er nemmelig mulig å ungå kildeskatt.
Da ved en enkel løsning som jeg ikke vil gi uten at man virkelig setter seg inn i regelverket i Thailand og i Norge.

Man må alltid regne med at tingene, ikke er alt godt i Thailand heller. Men hvor er alt helt 100 % egentlig.

Dere har sol varme og slipper å måke 2 meter snø. Skulle tro at dette var nok jeg.

Men hvilke bakdeler finnes når man oppholder seg i Norge?
Feks boligpriser, strømpriser, parkeringspriser, taxi priser osv.

Nei slutt å klag å nyt det som helt klart er en flott pensjonist tilværelse sammenlignet med Norge.

Her er skattevesnet i Thailand, så før man klager kan man sjekke regelverket.

Revenue Department, Main Office
At
: Phaya Thai Road, Military Bank Building, Bangkok 100400
Tel: 02 247 2748


Her finner man også de ulike fragdragene som finnes i Thailand


7. Arbeidstillatelse

Hvordan ville det sett ut hvis utenlanske selskaper hadde fått gjøre som dem ville i Thailand.
Feks hentet arbeidere fra andre land som var billigere enn Thailandsk arbeidskraft?

Jo alle Thaiene hadde blitt skviset ut av arbeidslivet og selskaper hadde blitt kjøpt opp av pengesterke mennesker.

Og her støtter jeg Thaiene 110 % på dette punktet. Dette er deres EU motstand. Og det er helt riktig etter mitt syn.

Et land med 65 millioner mennesker og over 8 millioner mennesker bare i Bangkok. Sammenlignet med Norge har altså Bangkok mer mennesker i en by enn hva som finnes av mennesker i hele Norge.

Og da krevers at dere som reiser til et annet land skal ha samme rettigheter som en Thai?

Og dere setter dere i samme økonomisk bås som en Thai.
Vel da kan dere vel også greie dere med 150 000 baht i året også da?

Nei det skal dere ikke . 
Start med å være glad for de tingene dere har og tenk på hviken nød mange Thaier er i.

At dem får en velferd på 1000 baht i strøm,ikke betaler skatt på 29000 kr i året er helt riktig.

Dem kan ikke gå på sosialen, eller klage til NAV når ting er galt. Det kan dere som Nordmenn.

Jeg synes at å skrive dette i Thailandsk Tidene er direkte skammelig ! 

Dere som klager høyest, les regel verket i Thailand.  Kikk på skatteavtalen som finnes på skattevesnet sine websider i Thailand.

Hvis dere ikke finner dette, står det faktisk hvor dere finner de ulike tingen her på Thaibloggen.

Jeg synes hele leserinnlegget vitner om folk som ikke forstår at dem ikke er hjemme.

Dere er faktisk på besøk, og da oppfører man seg sikkelig.


Det er dere som reiser frivillig til Thailand .Og lover i Thailand, vel de har dere aldri lest før dere reiser inn til Thailand.
Disse lovene står helt klart at det er deres ansvar og lese før man bosetter seg i Thailand.

Lover er ikke det samme som i Norge og det er deres plikt til å undersøke regler før dere reiser til Thailand.

Tenk å snakke om 30 baht i et leserinnlegg.

30 /5,2 = 6 kr. Dere får ikke en tyggegummi for dette i Norge engang.

Og så komme med slikt tull. Her forlanges det helse tjenester for 6 kr.

Hva i helsike?  Prisen for en time hos lege i Norge er over 100 kr for en time. 180 kr på legevakten


Altså sparer man på en lege time i thailand 94 kr, og 174 kr på legevakten.

Dette utgjør 904 baht som dere sparer på å oppsøke lege på kveldstid i Thailand, da sammenlignet med Norge.

Her har dere de 1000 baht som strømregningen som Thaiene får gratis.

Jeg har sett smålighet mange ganger, men dette tok virkelig kaka. Hvis de som har skrevet dette innlegget har vært seriøs, ville man tenkt seg 2 ganger før man skrev slikt tull.

1 kommentar:

  1. Kjempebra skrevet!!!
    Post dette på thailands tidende sin hjemmeside synes jeg.

    SvarSlett

TV stream

Norwegian Radio - Can be heared here.

Bangkokpost.com : Property

Music Weekly Asia

Thailand Hotels - Special Promotion offer

Flights to Bangkok

One Stop Real Estate Pattaya

Thai dating, Thai girls looking for love, dating and marriage.

Map

LINKS