Bangkokpost.com : Top Stories

Velkommen til Thai Bloggen


Generell Thailand informasjon.
Denne bloggen tar for seg ulike problemstillinger ved å være gift med Thai. Videre legges generelle erfaringer og lenker til steder på nettet som omhandler Thailand.
Bloggen tar nyheter og ting som vi kommer over. Hovedsakelig er bloggen ment for menn.
Men alle lesere er velkomne.

There is Tv stream and Radio at the end of the blogg. Also there is an radio at the right side. I want my readers to enjoy when they relaxing.

World Clock

JavaScript Free Code

Translate This blogg

Søk i denne bloggen

fredag 14. desember 2012

Min helseplan i Thailand

Jeg tenkte å forklare leserne min plan på å ha et godt helsetilbud.

Reglene er at når man er ut av Norge over 1 år, så går man ut av folketrygden.

Man må søke om å være frivillig medlem når man nærmere seg den 10ende mnd.

Det er 2 mnd saksbehandlingstid.

Når du søker frivillig medlemskap blir du bare medlem i en av delene i folketrygden. Jeg har skrevet om dette i bloggen tidligere.


Folketrygden er inndelt slik:
---------------------------------------------------------------------------------
A:   Helsedelen omfatter stønad til helsetjenester og engangsstønad ved fødsel og adopsjon. I tilknytning til helsedelen kan det søkes om rett til sykepenger og fødselspenger.

B:  Pensjonsdelen omfatter alderspensjon, uførepensjon, ytelser til gjenlevende ektefelle, barnepensjon, dagpenger ved arbeidsledighet, stønad til enslig far eller mor, gravferdsstønad, grunn- og hjelpestønad, medisinsk rehabilitering og yrkesrettet attføring, samt stønad til tidligere familiepleier.

 

Konsekvensene av å ikke opprettholde medlemskapet i folketrygden under opphold i utlandet

Den orienteringen som her gis om konsekvenser ved ikke å være medlem i folketrygden, gjelder kun delvis for personer som er medlem i trygdesystemet til et land Norge har trygdeavtale med, se ovenfor. Orienteringen er ikke uttømmende.

Helsedelen

En person som ikke er medlem i folketrygden, vil ikke få dekket utgifter til helsetjenester i utlandet. Hvis sykdom oppstår i utlandet, vil du heller ikke få dekket utgifter til behandling av denne sykdommen om du bosetter deg i  Norge igjen. Hvis det er rimelig, kan det gjøres unntak i enkelte situasjoner.

Pensjonsdelen

En person som ikke er medlem i folketrygden under opphold i utlandet, opparbeider ikke trygdetid eller pensjonspoeng. Dette kan få konsekvenser bl.a. i forbindelse med søknad om alderspensjon, uførepensjon og etterlattepensjon. Det kan også få konsekvenser i forbindelse med dagpenger ved arbeidsledighet og andre ytelser fra folketrygden.Trygdeavgift blir beregnet av personinntekt og pensjon, og avgiftssatsene for året 2012 er:
 • personinntekt 7,8 prosent
 • personinntekten av næringsinntekt 11,0 prosent
 • pensjon 4,7 prosent
Avgiftsgrunnlaget fastsettes av ligningsmyndighetene, og det går fram av det årlige skatteoppgjøret hvor mye du har betalt i trygdeavgift.
Dersom du ikke skatter til Norge, men likevel er medlem av folketrygden, er det NAV som fastsetter og innkrever trygdeavgift.
 • NAV-kontor - hvis du arbeider i Norge
 • NAV Internasjonalt - hvis du arbeider utenfor Norge
Avgiftssatsene for frivillig medlemskap varierer ut fra om arbeidsgiver plikter å betale arbeidsgiveravgift i Norge.

Avgiftssatsene ved frivillig medlemskap - når arbeidsgiver plikter å betale arbeidsgiveravgift

 • helsedelen 6,8 prosent
 • helsedelen med rett til sykepenger 6,8 prosent
 • pensjonsdelen 16,7 prosent

Avgiftssatsene ved frivillig medlemskap - når arbeidsgiver ikke plikter å betale arbeidsgiveravgift

 • helsedelen 9,1 prosent
 • helsedelen med rett til sykepenger 13,8 prosent
 • pensjonsdelen 23,6 prosent

 
 ---------------------------------------------
 Reglene for meg er.

Trygdeavgift blir beregnet av personinntekt og pensjon, og avgiftssatsene for året 2012 er:
 • personinntekt 7,8 prosent
 • personinntekten av næringsinntekt 11,0 prosent
 • pensjon 4,7 prosent

Når du er frivillig medlem i folketrygden betaler du ikke for alt heller.
Altså 7,8 % - 4,7 %  = 3,1 %


Man betaler bare 3,1 % inn for det frivilligemedlemskapet.

Etter samtaler med NAV Utlandet var deres forklaring at når man er pensjonert så trenger man ikke DEL B.

Dette er delen hvor man opparbeider seg pensjonspoeng.
Men når man er pensjonert, trenger man ikke å betale inn denne delen
 
Planen min er å ta pengene jeg sparer ved å ikke være medlem i DEL B i folketrygden.Og sette disse pengene inn i i BUPA Health Insurence.


Etter samtale med BUPA fikk jeg tilsendt en oversikt på prisene for helseforsikring.

Platinum plan

 I mitt tilfelle ca 40 000 baht pr år for en forsikring på 5 mill baht . Dette tilsvarer 7400 kr i året.

Men her er min snedige plan.

Jeg spare i Norge på bare å være medlem i DEL A 4,7 % i besparelser.

Dette utgjør en del penger på pensjonen.

Feks ved 300 000 kr i pensjon.

(4,7 % x 300 000 kr) / 100 = 14100 kr .

Min plan er å ta dette beløpet å legge hele beløpet i en helseforsikring.

Så hvis man da ser at man er dekket for 5 mill (7400 kr) og jeg legger 14100 kr inn i forsikring.

Så har jeg altså en meget bra forsikring i Thailand.

Og man skal ha behandling mye raskere en hva man får i Norge. Faktisk står det i forsikringspapirene, behandling skal være klar etter 30 dager.

Men jeg har fortsatt muligheten til å gå til sykehus i Norge også. Da feks hvis jeg er på ferie hjemme i Norge.

Så helsetilbudet er altså for meg et forbedret tilbud.

Hvis jeg ikke får hjelp i Norge så reiser jeg bare til Thailand og få dette utført i Thailand.
Det er selvfølgelig et MEN i dette.

Og det er at man ikke kan kreve behandling på "gamle problemer" og man må fylle ut et egenerklæringskjema.


Dessverre kan jeg ikke laste opp filer på bloggen. Derfor kan jeg ikke legge ut forsikringsavtalene.


Men legger ut info om dette:

Bupa Health Insurance (Thailand) Public Company Limited
 38 Q House Convent Building,
 9th Floor, Convent Road, 
Silom, Bangrak, Bangkok 10500

Web: http://www.bupa.co.th/en/individuals.aspx


Fra BUPA fikk jeg dette på epost

"However, The annual premium depends on age and level of coverage.
In Thailand, you can show our membership card access to over 300 hospitals  and clinics listed.
Oversea or unlisted, you can bring an original receipt, a doctor's report and a copy of membership card for reimbursement.
(United Stated will only cover medical expenses which are the result of an accident)"
 
Altså er forsikringen også operativ når man feks er i et annet land.Man kan altså kreve tilbake penger hvis jeg er i Norge.
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

TV stream

Norwegian Radio - Can be heared here.

Bangkokpost.com : Property

Music Weekly Asia

Thailand Hotels - Special Promotion offer

Flights to Bangkok

One Stop Real Estate Pattaya

Thai dating, Thai girls looking for love, dating and marriage.

Map

LINKS