Bangkokpost.com : Top Stories

Velkommen til Thai Bloggen


Generell Thailand informasjon.
Denne bloggen tar for seg ulike problemstillinger ved å være gift med Thai. Videre legges generelle erfaringer og lenker til steder på nettet som omhandler Thailand.
Bloggen tar nyheter og ting som vi kommer over. Hovedsakelig er bloggen ment for menn.
Men alle lesere er velkomne.

There is Tv stream and Radio at the end of the blogg. Also there is an radio at the right side. I want my readers to enjoy when they relaxing.

World Clock

JavaScript Free Code

Translate This blogg

Søk i denne bloggen

fredag 3. august 2012

Fant en eldre nyhet mens jeg satt på nettet. Jeg hadde ikke les denne, så jeg legger den ut.

MER VOLD: Situasjonen for kvinner i prostitusjonsmiljøet opplever mer vold nå enn før sexkjøpsloven ble innført. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Mer vold mot prostituerte i Oslo

Prostituerte i Oslo opplever mer vold nå enn før loven om sexkjøp ble innført. Økt konkurranse om kundene har forverret situasjonen for kvinnene, og de føler seg i større grad kriminalisert.Fakta om sexkjøploven:

* Fra 1. januar 2009 har det vært forbudt for nordmenn å kjøpe sex.
* Forbudet gjelder også i utlandet, men til nå er bare en nordmann bøtelagt for å ha kjøpt sex i utlandet.
* Formålet med loven var å forebygge og redusere menneskehandel, få ned antall prostituerte og påvirke holdninger.
* Høyre og Frp er mot loven, og har tidligere sagt at de vil jobbe for å oppheve den.
Dette går frem av en rapport Pro Sentret har laget for Oslo kommune blant prostituerte som opererer på gata og i det som kalles innemarkedet – leiligheter og massasjeinstitutter.

Vold fra mannlige kunder

Rapporten bygger på en undersøkelse blant 123 prostituerte i perioden januar til mars i år og intervjuer med ansatte i hjelpetiltak for prostituerte.
I undersøkelsen blant de prostituerte svarer 59 prosent at de har vært utsatt for vold de siste tre årene. I en tilsvarende undersøkelse fra 2008 var tallet 52 prosent.

Les også: Politiet følger Oslo-gjengene tett
Volden utøves i de fleste tilfeller av en ukjent mannlig kunde, og den er til dels svært grov. 25 personer sier at de er blitt voldtatt eller truet til ikke-avtalt sex. 24 personer er blitt truet med våpen, 17 er blitt ranet eller forsøkt ranet og elleve har vært utsatt for ransforsøk.
– Kvinner som selger sex i Oslo er en gruppe hvor mange har vært utsatt for svært grov vold de siste tre årene. En så høy frekvens av så grov vold blant en såpass liten gruppe er det sjelden vi hører om i Oslo, heter det i rapporten.

Utlendinger utsatt

De prostituerte som deltok i undersøkelsen kom fra 16 land.

Blant de 123 var det 50 fra Thailand, 24 fra Nigeria og 21 fra Norge. Alle de utenlandske prostituerte fortalte om mer vold nå enn i 2008 mens en lavere andel av de norske hadde opplevd vold.
Blant dem som opererer på gata hadde 76 opplevd vold mens 43 prosent på innemarkedet sa det samme. Hele 83 prosent av de nigerianske kvinnene hadde opplevd vold de siste tre årene.


Av dem som hadde opplevd vold hadde 47 prosent vært utsatt for episoder en til tre ganger mens syv prosent hadde opplevd det flere enn ti ganger.
Voldsutøveren er i 86 prosent av tilfellene en mann, og i de aller fleste tilfeller ukjent for kvinnen. Bare fem prosent av kvinnene sier de har vært utsatt for vold fra en hallik.
Det er få av kvinnene som søker hjelp etter å ha blitt utsatt for vold.

Hardere marked

Rapporten inneholder også funn fra en intervjuundersøkelse Pro Sentret foretok høsten 2010 til våren 2011 blant dem som jobber med ulike hjelpetiltak for prostituerte.
Blant funnene er at prostitusjonsmarkedet har endret seg etter at sexkjøploven kom til å bli kjøpers marked.


De «slemme» kundene som ikke lar seg skremme bort av loven er like mange som før mens de kundene som overholder avtaler og betaler det de skal, er blitt færre.
De prosituerte opplever seg mer kriminalisert, selv om loven bare kriminaliserer kundene. De opplever mer kontroll fra myndighetene, fellesskapet i miljøet er svekket slik at den enkelte blir mer sårbar, trakassering og diskriminering fra det øvrige samfunn har økt og enkelte personer utnytter sårbarheten til kvinnene.
Det heter i rapporten at endringene ikke alene kan knyttes til loven om sexkjøp. Prostitusjonsmarkedet har gjennomgått andre store endringer de siste årene, blant annet at det er kommet til prostituerte fra flere nasjoner, politiets håndheving av ulike lovhjemler og samfunnets syn på prostitusjon har endret seg, fremholdes det.


Vil oppheve loven

Sosialbyråd Anniken Hauglie (H) i Oslo sier til Dagbladet at loven som forbyr sexkjøp bør oppheves.
– Realiteten er at loven har gjort det mer vanskelig for de prostituerte kvinnene. Det er et politisk ansvar å ta denne tilbakemeldingen på alvor. Jeg mener at sexkjøpforbudet bør oppheves, og mener i hvert fall at Stortinget bør evaluere virkningene av loven, sier Hauglie.


Kommentar Ingeniøren

Legg merke til undersøkelsen.

50 stk fra Thailand . Nesten halvparten i undersøkelsen er Thai kvinner.

Hvordan fikk dem visum? Hvordan kom dem til Norge ?

Slike spørsmål bør man stille seg når man skal finne seg kone i Thailand. Dette er kvinner som fant seg en Nordmann og som ble skilt fra sin mann.

Grunnen kan være mange. Men hvem blir i et land som prostituert, hvis dem kan reise hjem igjen og ikke er prostituert.

Har disse kvinne kun valget med å selge sex?  Jeg tror flere av disse kvinne solgt sex i Thailand før dem traff Nordmannen.

Og dem vil ikke tilbake fordi , da tjener man mindre penger.

Sex i Thailand 2000 baht, sex i Norge 2000 kr (10000 baht) , dette er grunnen.

Man kan dermed sende penger hjem til familien.
Og stakkars den kvinnen som er yngst i Thailand, hun må fullføre pliktene som er ved å ta vare på mor og far.

Den såkalte takknemelighetsgjelden som Isaan kulturen fortsatt opprettholder.
Og hvordan skal dette opprettholdes når man ikke får jobb i Thailand. ----> Sex salg!

Det som har vært av stor inntresse, er om undersøkelsen hadde tatt for seg hvor disse kvinnen egentlig kommer fra.

Garantert fra min side at disse kvinnen kommer fra Nord -Øst Thailand

Mange sier at disse er helt nød til å selge sex. Tull og tøys.

Det er jobber i Thailand som man kan tjene penger. Men problemet er at disse kvinnene aldri har fullført lengre en folkeskolen.
Og noen har sluttet på skolen tidlig, da fordi penger er mye mer fristende enn å gå på skole.

Man får gratis skole i Thailand mye lengre enn her i Norge .Men da må man også vise inntresse.

Hvis man var nød til å selge sex la oss si for å få penger til å komme seg hjem. Da kunne jeg forstått dette.

Men når flere av disse kvinnene velger å bli i Norge å selge sex. Altså har dem penger til å reise hjem.

Men gjør dette ikke og velger videre å selge sex. Dem får utdannelse dekket her i Norge. Norsk undervisning og samfunnskap.

Men velger ikke å ta denne løsningen.

Og her ser dere holdningen. "Det er lettere å ligge på ryggen og få penger enn å ta en jobb på sitte i kassen på en daglivarebutikk"

Og her er Isaan holdningen.Og dette er kjent i Thailand. Derfor unngår den normale thai Isaan folk.

Eller dem er svært skepisk til Isaan. "Man holder dem på en armlengdes avstand"

Dette er fordi erfaringen viser at dem har holdninger som resten av Thailand ikke har.


Jeg har lagt ut kart fra området som jeg mener denne kulturen er åpen lyst.
Dette har gro bunn i vietnam krigen. Og penger ble da erfaringsmessig enkelt å få tak i ved å selge sex til soldater.

Men det finnes historier før dette også. Jeg så på Discovery for en tid tibake, og her vise man at Isaan var slaver for daværende system.Og Isaan jenter var da gledespiker for disse. Dermed er kulturen fra gammelt av at man ikke tar utdannelse og får en god jobb.

Man ser det enklere å selge sex. Og mulig dem liker denne formen for jobb. Dette er et valg som dem selv har tatt.


Dette finner man mer infor om på bloggen her.

Les innlegget her på bloggen

En Thai hore blir født - Me love you long time - Sin Sod - Medgift

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

TV stream

Norwegian Radio - Can be heared here.

Bangkokpost.com : Property

Music Weekly Asia

Thailand Hotels - Special Promotion offer

Flights to Bangkok

One Stop Real Estate Pattaya

Thai dating, Thai girls looking for love, dating and marriage.

Map

LINKS