Bangkokpost.com : Top Stories

Velkommen til Thai Bloggen


Generell Thailand informasjon.
Denne bloggen tar for seg ulike problemstillinger ved å være gift med Thai. Videre legges generelle erfaringer og lenker til steder på nettet som omhandler Thailand.
Bloggen tar nyheter og ting som vi kommer over. Hovedsakelig er bloggen ment for menn.
Men alle lesere er velkomne.

There is Tv stream and Radio at the end of the blogg. Also there is an radio at the right side. I want my readers to enjoy when they relaxing.

World Clock

JavaScript Free Code

Translate This blogg

Søk i denne bloggen

søndag 19. februar 2012

Globalskolen

http://www.globalskolen.no/web/
http://www.emb-norway.or.th/Norsk/bistandtilnordmenn/Children/Globalskolen/

Norsk grunnskole på internett (globalskolen.no)

Globalskolen gir nettbasert grunnskoleundervisning i norsk, samfunnsfag og RLE. 

Opplæringen er tverrfaglig, med hovedvekt på lese- og skriveopplæring. Skolen har også tilbud i norsk som andrespråk. 

Opplegget er godkjent som tilskuddsberettiget kompletterende undervisning. Våren 2010 har skolen ca. 1000 elever og 20 lærere.
 
Søknadsfristen for nettskoler er 1. september for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret. For andre søkere er søknadsfristene hhv. 10. juni og 5. desember.

Dersom disse fire vilkårene er oppfylt, er opplæringen gratis:
1. Eleven må ha opphold i utlandet i minimum ett semester (et halvt år).
2. Eleven må delta på en lokal skole i oppholdslandet.
3. Eleven må ha norsk personnummer.
4. Søknad fra nye søkere må mottas innen 1. september for deltagelse i høstsemesteret, og 1. februar for deltagelse i vårsemesteret.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

TV stream

Norwegian Radio - Can be heared here.

Bangkokpost.com : Property

Music Weekly Asia

Thailand Hotels - Special Promotion offer

Flights to Bangkok

One Stop Real Estate Pattaya

Thai dating, Thai girls looking for love, dating and marriage.

Map

LINKS