Bangkokpost.com : Top Stories

Velkommen til Thai Bloggen


Generell Thailand informasjon.
Denne bloggen tar for seg ulike problemstillinger ved å være gift med Thai. Videre legges generelle erfaringer og lenker til steder på nettet som omhandler Thailand.
Bloggen tar nyheter og ting som vi kommer over. Hovedsakelig er bloggen ment for menn.
Men alle lesere er velkomne.

There is Tv stream and Radio at the end of the blogg. Also there is an radio at the right side. I want my readers to enjoy when they relaxing.

World Clock

JavaScript Free Code

Translate This blogg

Søk i denne bloggen

fredag 10. februar 2012

Vanlige spørsmål om trygd i Thailand

1) Hva er Social Security?
Social Security betyr trygghet som samfunnet gir for sine medlemmer ved å dele risiko danne stans på reduksjon av tjene som følge av sykdom, svangerskap og fødsel, død, uførhet, alderdom og arbeidsledighet, bestemmelsen for medisinsk behandling og levering av barnetrygd.
 
2) Hva er lov at trygdeordningen må følge?
Den trygdeordning drives i henhold til Social Security Act BE 2533 (AD1990) og dens endring BE 2537 (AD1994) og BE 2542 (AD1999)
 
3) Hvem er den trygdede?
Den forsikrede personen er den ansatte som begynner å jobbe i en alder av ikke under femten og ikke over seksti år gamle i bedriften med 1 eller flere ansatte.
 
4) Tidspunkt for registrering?
Arbeidsgiverne med 1 eller flere ansatte har for å sende påmeldingsskjema innen 30 dager. I tilfellet antallet ansatte økes, vil arbeidsgiver sende inn for ny medarbeider Registreringsskjema hvis han / hun aldri har fått personnummer kortet før.
 
5) Hvem kan sende inn registreringsskjemaet?
De Arbeidsgivere kan sende inn registreringsskjemaet for seg selv, eller av autorisert tjenestemann.
 
6) Dokumenter for registrering?
 
For arbeidsgivere
 
Ved rettslige enhet
1. Medarbeider Registreringsskjema (skjema SSO 1-01)
2. en kopi av rettslige enhet registrering med mål
3. en kopi av merverdiavgift registrering eller anmodning om merverdiavgift registrering eller spesiell virksomhet skatt eller lisens av fabrikk
etablering.
4. Kart over arbeidsplassen
5. brev av makt advokat
 

Ved bedriftseier
1. en kopi av legitimasjon (fremmed har å vise fremmed registreringskort)
2. en kopi av bolig registrering
3. en kopi av kommersiell registrering
4. en kopi av skatte-ID-kort eller lisens av fabrikken etablering eller merverdiavgift registrering eller spesiell virksomhet skatt registrering
5. Kart over arbeidsplassen
6. brev av makt advokat
 

For ansatte
1. Fyll ut skjemaet SSO 1-03 (arbeidsgiver registrering)
2. en kopi av legitimasjon eller andre dokumenter vist for identifisering
3. en kopi av passet i tilfelle den ansatte er utlending
 

7) Hvordan registrere seg i Social Security Fund?
Arbeidsgiver må sende inn skjema for å registrere seg som følger:
 
1. Arbeidsgiver plikter Registreringsskjema (SSO 1-01)
 
2. Den trygdede Registration Form (SSO 1-03) For arbeidsgivere som hovedkontor er i Bangkok, må de sende inn registreringsskjemaet på trygdekontoret område 1-7. For arbeidsgiverne som hovedkontor er i lokalområdet, må de sende inn registreringsskjemaet på provinsnivå trygdekontoret hvor deres hovedkontor ligger.
 

8) Hvordan betaler dere bidra med?
Arbeidsgivere skal trekke lønn for en ansatt ved beløpet som skal betales for bidraget, og betale avgift på den delen av arbeidsgivere på samme mengde ansatt. De betalingsmetoder er som følger,
 
1. Betal ved SSO området Kontorer eller provinsielle trygdekontor i seg selv, eller per post med kontanter eller sjekk innen 15 dager etter den neste måneden, eller betale via post.
 
2. Betal gjennom Krung Thai Bank til enhver avdeling i provinsen der bedriften ligger.
 

9) Hva vil den trygdede får fra SSO etter registrering?
 
1. Social Security-kort
De forsikrede personene vil motta trygd kort etter registrering for 5 dager (ikke inkludert perioden utgiftene i posten). Trygdekontoret vil sende personnummer kortet til å vise når de hevder fordeler på trygdekontoret og å bruke den når de fyller i bidraget skjema for registrering av bidrag betaling. De forsikrede personer vil ha bare ett personnummer kort selv om de skifte jobb for mange ganger.
 
2. Medical Card
De forsikrede personene vil motta Medical Card etter registrering og betale bidrag for 3 måneder. De må velge sykehus ved egen. SSO vil sende medisinsk kortet til dem slik at de kan få gratis
medisinsk behandling ved den registrerte sykehuset angitt i medisinsk kort.
 

10) Hvilke fordeler gjør den registrerte ansatte krav?
 

1. Sykdom av Skader Benefit
2. Fødselspenger
3. Uførestønad
4. Gravferdsstønad
5. Barnetrygd
6. Old - Age Benefit

11) Opplysninger om ytelser?
 
1. Sykepenger består av medisinsk behandling gratis ved den registrerte sykehuset og kontantytelser på grunn av sykefravær.
 
2. Uførhet fordeler består av medisinsk behandling og kontantstøtte.
 
3. Death fordeler består av gravferdsstøtten og overlevende kvote.
 
4. Fødselspenger består av kontantstøtte og engangsstønad for levering.
 
5. For barnetrygd, er månedlig godtgjørelse utbetales til de to første barn forsikrede med under 6 år gammel.
 
6. Alderspensjon fordeler: engangsbeløp eller pensjon. Den trygdede vil motta alderspensjon engangsstønad eller alderspensjon fordel.
For de fire første fordelene SSO forlenget varigheten av dekning for 6 måneder fra opphør av å være en ansatt.
 

12) Når vil du få fordelene?
De kvalifiserer forholdene er som følger:
 
1. Sykepenger og ugyldighet fordeler
- Betale bidrag for ikke mindre enn tre måneder i løpet av 15 måneder før datoen for mottak medisinsk behandling.
 
2. Fødselspenger
- Betale bidrag for ikke mindre enn 7 måneder i løpet av 15 måneder før datoen for innesperring.
 
3. Gravferdsstønad
- Betale bidrag for ikke mindre enn en måned innen 6 måneder før dødsfallet.
 
4. Barnetrygd
- Betale bidrag for ikke mindre enn 12 måneder i løpet av 36 måneder før den måneden for å motta ytelser.
 
5. Alderspensjon
- Betale bidrag for ikke mindre enn 180 måneder, 55 år og opphør av å være en forsikret person.

13) Hva vil du motta i tilfelle sykdom?
Du vil motta medisinsk behandling gratis i den registrerte sykehus eller i nettverket av registrerte sykehus og også motta kontantstøtte til en kurs av 50% av lønn ved varigheten angitt i legeattesten opp til 90 dager ved hver anledning og ikke mer enn 180 dager i kalenderåret med unntak for kronisk tilstand når fordelen kan betales for 365 dager.
 

14) Dokumenter vist for mottak medisinsk behandling?
1. Medical Card utstedes av trygdekontoret
2. ID-kort eller andre kort utstedt av regjeringen med bilde vedlegg
 

15) Kan de forsikrede personene søker medisinsk hjelp utenfor registrerte sykehus?
De forsikrede personer kan søke medisinsk hjelp utenfor sykehus registrert i nødstilfeller og ulykke bare
1. For nødssituasjon, bør det være dødelige sykdommer som de forsikrede personene trenger hjelp snarest, eller de sykdommer som trenger øyeblikkelig operasjon.
2. For ulykke tilfelle, bør det skje plutselig uten forventning.
 

16) Dersom forsikrede personer søker medisinsk hjelp utenfor registrerte sykehus, hvordan kan de motta helsetjenester avgiften?
Dersom forsikrede personer har til å motta medisinsk behandling utenfor registrerte sykehus, må de betale på forhånd og de vil være berettiget til refusjon etter satsen fastsatt av SSO som følger,
Sykdom
En trygdet kan få medisinske tjenester på ethvert sykehus i nødstilfeller. Trygdekontoret vil dekke kostnadene for medisinsk behandling som oppstår innen 72 timer ikke inkludert helligdager på følgende sats:
 
1. Polikliniske tilfeller ikke mer enn 2 ganger / år
- Medisinsk behandling koste (ikke over 300 baht / tid)
- I tilfelle av laboratorieundersøkelser som blodprøve, urinprøve, X-Ray (ikke over 200 baht / tid)
- Lege Prosedyre gebyr (ikke over 200 baht / tid)
 

2. I polikliniske tilfeller ikke mer enn 2 ganger pr år
- Medisinsk behandling koste (ikke over 1500 baht / tid)
- I tilfelle større operasjon for ikke over 2 timer (ikke over 8000 baht / tid)
- I tilfelle større operasjon i over to timer (ikke over 14 000 baht / tid)
- Rom kostnad og mat utgifter (ikke over 700 baht / tid)
- I tilfelle ytterligere behandling for ICU (ikke over 2000 baht / tid)
- I tilfelle av medisinsk behandling med høy teknologi, slik som CT-scan eller MR i henhold til de faste kriterier (ikke over 4000 baht / tid)
 

3. I tilfelle er det nødvendig å henvise de forsikrede pasientene å motta medisinsk behandling ved andre sykehus innen 72 timer, kan transporten gebyr
refusjon slik,
- Innenfor samme provins, kan ambulansetjenesten bli refundert ved høyst 500 baht / tid (bil eller båt) og høyst 300 baht / tid for private kjøretøyer
- Mellom provinsen, vil den trygdede får ekstra betaling 90 Stang / kilometer utover nevnte beløp
 

4. Når den forsikrede personen er innlagt på ethvert sykehus, må de informere den registrerte sykehuset umiddelbart for å ansvarlig for de medisinske utgifter oppstår. I tilfelle SSO ikke har utstedt den medisinske kort for dem, må de informere trygdekontoret i så fall slik at SSO kan identifisere den registrerte sykehuset til forsikrede personer.
 

Ulykke saken
- For ulykke tilfellet er tid for tilbakebetaling ikke begrenset. Hvis de forsikrede personer får medisinsk behandling på offentlige sykehus både i-pasient og polikliniske innen de første 72 timene, er det medisinske avgiften gratis for tjeneste som er nødvendig. Rom kostnad og mat utgifter ikke overstiger 700 baht.
- I tilfelle de forsikrede personer får medisinsk behandling i private sykehus, må de følge reglene for sykdom nødssituasjon.
 

17) Hvor mye får en trygdet person fra fødselspenger?
Trygdekontoret betaler fødselspenger for 4000 baht / tid maksimalt 2 avgrensning
En kvinnelig forsikret person
Hun vil motta fødselspenger og kontantstøtte på frekvensen av 50% av lønn i 90 dager.
En mannlig forsikret person
Han vil kun motta fødselspenger for sin kone med gift sertifikat eller kvinnen som bor offentlig som mann og kone med den forsikrede person i henhold til forskriften fastsatt av generalsekretæren.
 

18) Hvor mye får en trygdet person fra uførestønad?
En trygdet vil motta de faktiske kostnadene for helsetjenester som nødvendig, men ikke mer enn 2000 baht / mnd, og kontantstøtte på frekvensen av 50% av lønn / måned for hele livet, og i tilfelle av død, begravelsen leder og overlevende vil motta død fordeler.
 

19) Hvor mye får en trygdet person fra døden nytte?
Personen som har arrangert begravelsen vil motta gravferdshjelp 30000 baht, pluss tilskudd fond for overlevende som følgende vilkår:
- Dersom avdøde forsikrede personen har betalt bidrag for mer enn 36 måneder, skal tilskuddet fondet være lik satsen på 50% månedslønn
multiplisere med 3 (lik 1 og halv ganger månedlig lønn).
- Hvis avdøde har betalt bidrag for mer enn 10 år, skal mengden av tilskuddet fond være lik 50% av månedslønn multipliseres med 10 (tilsvarer 5 ganger med månedlig lønn).
 

20) Hvor mye får en trygdet person fra barnetrygd?
En trygdet vil motta månedlige utbetalinger tilsvarende 200 baht per måned per barn for de legitime barn som ikke er helt 6 år gammel ikke mer enn 2 barn av gangen.
 
21) Kontaktadresse?
1. Trygdekontoret (Hovedkontor)
88/28 Moo 4 Tivanond Road, T. Talard-Kwan
A. Muang Nonthaburi 11000 Tlf: 1506
 

2. Trygdekontoret Område 1 (For bedrifter lokalisert i Hui-Kwang, Dindaeng og Payathai)
Tel: 0-2248-0831-39, 0-2248-0850-64
Fax: 0-2248-0865
 

3. Trygdekontoret Område 2 (For bedrifter lokalisert i Bang Khun Thien, Bang Bon, Chom Thong, Pasi Chareon, Bang Kae, Nong Kham, Rat Burana, Thung Kru, Talingchan, Taweewattana og Bang PLAD)
Tel: 0-2415-0533, 0-2415-0544, 0-2415 - 1618
Fax: 0-2415-8488, 0-2415-5029
 

4. Trygdekontoret Område 3 (For bedrifter lokalisert i Nong Chok, Meenburi, Klong Samwa, Lad-Krabang, Saparn-Soong, Bang-Khen, Sai-Mai, Wang-Thonglang og Bang-Kapi)
Tel: 0-2733-4101, 0-2733-4111-20, 0-2733-4223-26
Fax: 0-2379-2836
 

5. Trygdekontoret Area 4 (For bedrifter lokalisert i Klong-Toei, Wattana, Suan-Luang, Pravate, Bang Na og Pra-Khanong)
Tel: 0-2311-5935-9, 0-2311-6507-9, 0-2311-6527-8
Fax: 0-2311-6511, 0-2311-6740-1
 

6. Trygdekontoret Area 5 (For bedrifter lokalisert i Dusit, Lad-Phrao, Lak-Si, Don-Muang, Chatuchak og Bang-Sue)
Tel: 0-2585-7040-44, 0-2585-6462, 0-2585-7018
Fax: 0-2587-7718, 0-2587-3607
 

7. Trygdekontoret område 6 (For bedrifter lokalisert i Thon-Buri, Bang-Kholam, Yannawa, Klong-Sarn, Bang-Rak, Sa-Torn, Bangkok-Yai og Bangkok-Noi)
Tel: 0-2476-9016-18, 0-2468-8776-77
Fax: 0-2468-8771
 

8. Trygdekontoret Areal 7 (For bedrifter lokalisert i Pra-Nakorn, Patumwan, Pomprab-Sattroo-Pai, Rajthevi og Samphanthawong)
Tel: 0-2622-2500-15
Fax: 0-2622-2526
 

9. Hver av provinsielle trygdekontorene

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

TV stream

Norwegian Radio - Can be heared here.

Bangkokpost.com : Property

Music Weekly Asia

Thailand Hotels - Special Promotion offer

Flights to Bangkok

One Stop Real Estate Pattaya

Thai dating, Thai girls looking for love, dating and marriage.

Map

LINKS