Bangkokpost.com : Top Stories

Velkommen til Thai Bloggen


Generell Thailand informasjon.
Denne bloggen tar for seg ulike problemstillinger ved å være gift med Thai. Videre legges generelle erfaringer og lenker til steder på nettet som omhandler Thailand.
Bloggen tar nyheter og ting som vi kommer over. Hovedsakelig er bloggen ment for menn.
Men alle lesere er velkomne.

There is Tv stream and Radio at the end of the blogg. Also there is an radio at the right side. I want my readers to enjoy when they relaxing.

World Clock

JavaScript Free Code

Translate This blogg

Søk i denne bloggen

tirsdag 14. februar 2012

Du bør kjenne til lovverket i Thailand!


Som alle andre land har Thailand også et lovverk! Når det gjelder den kriminelle delen, er den nedskrevet med tanke for alle tenkelige straffbare forhold, samt straffen for de forskjellige forbrytelsene. Når en forbrytelse er begått, skal den tiltalte - eller mistenkte - stilles for retten, men her er det ingen jury tilstede i retten for å dømme. På det området er det ikke samme rettspraksis i Thailand som i vestlige land. Den tiltalte har imidlertid anledning til å ha en advokat til å forsvare seg i retten. Hvis han ikke har egen forsvarer vil retten peke ut en forsvarer for vedkommende!
 
Generellt kan man si at Thailand har de samme kriminelle lover som resten av verden, men straffen kan være strengere i Thailand! En lov som du så absolutt må kjenne til er ”Lov om Narkotika og beslektede stoffer.” (Drugs )

Blir man tatt med store mengder narkotiske stoffer blir dette ansett som en alvorlig forbrytelse, og man risikerer dødsstraff. 

Hvis du blir tatt med mindre mengder narkotiske stoffer kan du risikere fengsel i mange måneder!

Salg av sexuelle tjenester og prostitusjon er ulovlig i Thailand.

Her i Pattaya kan du se jenter som tilbyr slike tjenester i ”ølsjapper” (Beer Bars), Go Go sjapper eller massasje institutt. Alle slike steder er ifølge loven ulovlige.

Hittil har slike steder blitt sett på med ”milde øyne” og har kunnet fortsette sin virksomhet uten reaksjon fra politiet.

Alle turister kjenner godt til disse stedene! Men hvis politiet finner ut, og kan bevise at stedet har prostituerte som tilbyr seksuelle tjenester, så kan politiet stenge stedet for kortere eller lengre tid. Jentene som arbeider der vil bli tiltalt og straffet for prostitusjon.

Det er derfor viktig for alle turister å kjenne til at hvis man har samleie med en jente under 18 år, så er dette en straffbar handling, uansett om jenta har gitt sitt samtykke eller ikke!

Og i retten er det ikke holdbart argument å påstå at du ikke kjente til at hun var under 18 år. Slike ting SKAL og PLIKTER du undersøke på forhånd!

En utlending som begår en straffbar handling i Thailand, vil bli fengslet og deretter utvist fra landet. 

Vedkommende vil deretter bli nektet å komme inn i Thailand i fremtiden. Unntatt fra dette er mindre straffbare forhold som f.eks. trafikkbøter, fyllearresten eller slåssing uten at noen av partene er blitt alvorlig skadet.

Alle disse forseelsene straffes med bøter, men du unngår å bli utvist. Politiet vil imidlertid rapportere slike saker til Immigrasjons Politiet og det havner på ditt ”rulleblad” der.
Dette er noen av hovedpunktene i kriminalloven som du må kjenne til. Du bør ”ta deg i akt” og ikke bryte noen lover mens du er på besøk i Thailand.

Det å påstå at du ikke kjenner til loven, er ingen god unnskyldning!Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

TV stream

Norwegian Radio - Can be heared here.

Bangkokpost.com : Property

Music Weekly Asia

Thailand Hotels - Special Promotion offer

Flights to Bangkok

One Stop Real Estate Pattaya

Thai dating, Thai girls looking for love, dating and marriage.

Map

LINKS