Bangkokpost.com : Top Stories

Velkommen til Thai Bloggen


Generell Thailand informasjon.
Denne bloggen tar for seg ulike problemstillinger ved å være gift med Thai. Videre legges generelle erfaringer og lenker til steder på nettet som omhandler Thailand.
Bloggen tar nyheter og ting som vi kommer over. Hovedsakelig er bloggen ment for menn.
Men alle lesere er velkomne.

There is Tv stream and Radio at the end of the blogg. Also there is an radio at the right side. I want my readers to enjoy when they relaxing.

World Clock

JavaScript Free Code

Translate This blogg

Søk i denne bloggen

fredag 10. februar 2012

Utskillelsen av eiendeler i skilsmisse, i Thailand

Ved opphør av ekteskapet, har både mann og kone å dele eiendommer som består av privat eiendom (kalt "Sin Suan Tua" i Thai) og felles eiendom (kalt "Sin Somros" i Thai).
 
§ 1470 Egenskaper til mann og hustru, unntatt i den utstrekning de er satt til side som Sin Suan Tua, er Sin Somros.  
§ 1471 Sin Suan Tua består av: 

(1) eiendom som tilhører enten ektefelle før ekteskapet,
(2) eiendom for personlig bruk, kjole eller ornament egnet for stasjon i livet, eller verktøy som er nødvendige for å drive yrket av enten ektefelle, 

(3) eiendom ervervet ved enten ektefelle under ekteskapet gjennom en vilje eller gave, (4) Khongman § 1472 Når det gjelder Sin Suan Tua, hvis den er blitt utvekslet til annen eiendom, har annen eiendom er kjøpt, eller pengene er ervervet fra å selge den, skal slik annen eiendom eller penger være Sin Suan Tua. Der Sin Suan Tua har blitt helt eller delvis ødelagt, men erstattes av annen eiendom eller penger, slik annen eiendom eller penger skal være Sin Suan Tua.
 
§ 1474 Sin Somros består av  

(1) eiendom ervervet under ekteskapet,  

(2) eiendom ervervet ved enten ektefelle under ekteskapet gjennom en vilje eller gave gjøres skriftlig hvis det er erklært av en slik vilje eller dokument av gave til synd Somros,  

(3) fruktene av Sin Suan Tua. I tilfelle tvil om en eiendom er synd Somros eller ikke det skal antas å være Sin Somros. Regelen, om deling av eiendom, er Sin Suan Tua forblir byggherrens eiendom og Sin Somros skal dele likt.  

§ 1533 Ved skilsmisse skal Sin Somros deles likt mellom mann og kvinne.

I noen tilfeller er det kanskje dele like hvis en ektefelle kastes Sin Somros som følgende;
  1. For hans eller hennes eksklusive fordeler, f.eks; ene ektefellen selger Sin Somros og beholder alle pengene han / hun selv eller bruke det i sine egne interesser ..
  2. En ektefelle har laget en disposisjon med en intensjon om å forårsake skade på andre. Eksempel; en ektefelle selger Sin Somros til hans eller hennes egen slektning for svært lav pris.
  3. En ektefelle har gjort disposisjon uten samtykke fra den andre. Eksempel; Sin Somros er landet nemlig eneste mann og senere ektemann selger den uten samtykke fra kone.
  4. En ektefelle forsettlig har ødelagt den. Eksempel; Kone er sint mann og deretter selger sin synd Somros.For å dele en slik synd Somros, skal det anses at alle eiendommene er i hel og fullstendig. Dersom andel av Sin Somros at den andre vil motta er ikke komplett for hva han eller hun skal ha mottatt, er partiet på skyld som kreves for å gjøre opp for restansen fra hans / hennes egen andel av synden Somros eller hans / hennes Sin Suan Tua. Den beregning av ekteskap, om å dividen eiendom, er som følger;
  5. Hvis det er ubestridt skilsmisse, skal det deles for hvilke eiendeler de eide mens du registrerte skilsmisse.
  6. Ved skilsmisse ved dom, skal det deles for hvilke eiendeler de eide ved innleveringen begjæringen dato.
§ 1532 Etter skilsmissen, skal eiendommen av ektemann og hustru være gjenstand for avvikling.

Men som mellom ektefellene,
 
(a) i tilfelle skilsmisse ved gjensidig samtykke, skal avvikling gjelde for eiendom mann og hustru som det var på tidspunktet for registrering av skilsmisse, 

(b) i tilfelle skilsmisse ved dom, skal avvikling gjelde for eiendom mann og hustru som det var den dagen da handlingen for skilsmissen ble det inngått i retten.


Ekteskap med en utlending.

I tilfelle at mann og kone har forskjellige nasjonaliteter, skal eiendelene til kona reguleres av lovgivningen i mannens nasjonalitet bortsett eiendom i henhold til lovkollisjoner § 22 utpeke at hvis det ikke er prenuptial avtale, skal forholdet mellom mann og hustru være styrt av nasjonalitet lov.

Dersom mann og kone har forskjellige nasjonaliteter, skal alle felles eiendom reguleres av . lov av mannen sin nasjonalitet skal imidlertid fast eiendom i samsvar med lov, hvor eiendommen ligger, slik som hus og jord. For eksempel; thailandske kone har en krangel om land med en fremmed mann, skal thailandsk lov gjelde. Ved opphør av ekteskap ved skilsmisse, utpeker Thai lov at verdier skal deles likt'


Marital Property under Thai Law

Se Video fra youtube


 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

TV stream

Norwegian Radio - Can be heared here.

Bangkokpost.com : Property

Music Weekly Asia

Thailand Hotels - Special Promotion offer

Flights to Bangkok

One Stop Real Estate Pattaya

Thai dating, Thai girls looking for love, dating and marriage.

Map

LINKS