Bangkokpost.com : Top Stories

Velkommen til Thai Bloggen


Generell Thailand informasjon.
Denne bloggen tar for seg ulike problemstillinger ved å være gift med Thai. Videre legges generelle erfaringer og lenker til steder på nettet som omhandler Thailand.
Bloggen tar nyheter og ting som vi kommer over. Hovedsakelig er bloggen ment for menn.
Men alle lesere er velkomne.

There is Tv stream and Radio at the end of the blogg. Also there is an radio at the right side. I want my readers to enjoy when they relaxing.

World Clock

JavaScript Free Code

Translate This blogg

Søk i denne bloggen

mandag 13. februar 2012

Thailand land office 'Letter of Confirmation'

Stikk ord: 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sin Suan Tua - Separate Property - Særeie

Sin Somros - Community Property - Felleseie.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kilde: Land Office-dokument og informasjon ved Thailand Law Online
 
En thailandsk nasjonal gift med en utlending kan anskaffe land etter en felles skriftlig uttalelse bekrefter kilden av midlene som vist. Under teksten av den offisielle land kontoret bekreftelsesbrevet for dette formålet, og under prosedyren for dette brevet forklares ved Land Department.
Bekreftelsesbrevet
At: .....................................

Dato: ............. Måned ............................ År ..............

Jeg, Mr. / fru .................................... og Mr. / fru ..............................

er registrerte / uregistrerte begge ektefeller. Vi sammen bekrefte at pengene som Mr. / Mrs. ............. ................................ skal expend på kjøp av grunn skjøte / NS3 K / NS 3 nei ..................... ... ............... Sub-district ...... .... ............... District .................................. .................. Provinsen .................................. eller Condominium enhet No ......... Gulv .................... Navn på Condominium ................................. Sub-distriktet .......................................... District ........................................ ... Provinsen ...................................... ............... er helt Suan Tun eller personlig eiendom Mr. / Mrs. .................................... ....... alene, ikke (Sin Som Ros) eller ekteskaps eiendom mellom mann og kone.

(Signatur) ................................ Sertifisert ektefelle

(Signatur) ................................ Sertifisert ektefelle

(Signatur) ................................ Vitne

(Signatur) ................................ Vitne

Denne avtalen er gjort i nærvær av ............................ Kompetent Offisiell

Følgende informasjon kommer fra nettsiden til Institutt for Lands i Thailand:

--------------
En thailandsk, som har en fremmed ektefelle (lovlig eller ulovlig), ønsker å kjøpe land, har en fremmed ektefelle for å bekrefte i en bekrefte brev at utgifter på land er hans / hennes særeie (synd suan tua) eller personlig eiendel. Den fortsetter med sertifisere bokstaver er som følger:

1. I tilfelle en utlending ektefelle bor i Thailand:
 
1.1 I tilfelle en utlending er en lovlig ektefelle, en thailandsk og en fremmed ektefelle må gi felles bekreftelse på sertifisere brev i henhold til de skjemaene som ble angitt av Department of Lands foran den kompetente offiser i datoen for registrering av rettigheter og rettslige handling at utgifter på land er synd suan Tau av en thailandsk ikke synde Som ros av ektefelle.

1.2 I tilfelle en utlending er en ulovlig ektefelle, en thailandsk og en fremmed ektefelle må gi felles bekreftelse på sertifisere brev i henhold til de skjemaene som ble angitt av Department of Lands foran den kompetente offiser i datoen for registrering av rettigheter og rettslige handling at utgifter på land er personlig eiendel av en thailandsk bare ikke vanlig eiendom.

2. I tilfelle en fremmed ektefelle bor i Thailand, men kunne ikke fortsette i henhold til nr. 1: I tilfelle en fremmed ektefelle bor i Thailand, men i registreringsdatoen en fremmed kunne ikke gi skriftlig bekreftelse sammen med en thailandsk foran vedkommende offiser ved registreringen land kontoret. En thailandsk og en fremmed ektefelle skal sende søknaden vitnesbyrd skjema for å bekrefte at utgifter på land er synd suan tau eller personlig eiendel av bare en thailandsk ikke synd Som Ros eller felles eiendom ved innlevering av søknad til vedkommende saksbehandler på provinsnivå land kontor eller noen gren land kontor.

3. I tilfelle en fremmed ektefelle bor i utlandet og ikke kunne ta inn anvendelsen av vitnesbyrd skjema i henhold til nr. 1 og nr.2. En fremmed har til kontakter ambassaden, konsulære eller notarius publicus for å gi vitnesbyrd om en fremmed ektefelle i sertifisere brev i henhold til de skjemaene som ble spesifisert av Department of Lands at utgifter på land er synd suan tau eller personlig eiendel av en thailandsk ikke synd Som Ros eller felles eiendom en. Ambassaden, konsulær eller notarius publicus må bekrefte at personen, som gjelder for sertifisere brev, er virkelig ektefelle eller de bor sammen som mann og kone med en Thai. Etter, skal en thailandsk som ønsker å kjøpe land bringe originalen av sertifiserer brev til vedkommende tjenestemann for registrering av rettigheter og rettslige handle deretter.

4. I tilfelle en thailandsk som har lovlig eller ulovlig fremmed ektefelle, hvis en thai kunne vise bevis indikerer at utgifter på land er synd suan tau eller personlig eiendel i henhold til § 1471 og § 1472 av The Civil and Commercial Code, vedkommende offiser kunne registrerer rettigheter og rettslige opptre for en thai uten vitnesbyrd form for thailandsk statsborgerskap og en fremmed ektefelle ifølge No.1 - No.3.

5. I tilfelle en thailandsk, som har fremmed ektefelle, kjøpte land før 23 mars BE 2542, men informert eller levert falskt dokument som erklærer at han / hun er singel. For avslapning av regel til en thai, som har lovlig eller ulovlig fremmed ektefelle, kjøpt eller eid land etter datoen for ekteskapet.

Og en thai informert eller levert falskt dokument til vedkommende offiser erklærte at han / hun er singel eller en Thai har ingen fremmed ektefelle før utstedelsesdato brev av innenriksministeriet, Haster Nei MOI 0710/Circulation 792 datert 23. mars BE 2542. En fremmed ektefelle og en thailandsk skal sammen gi en skriftlig bekreftelse på sertifisere brev foran den kompetente offiser at utgifter på land er synd suan tau eller personlig eiendel av bare en thailandsk ikke synd Som Ros eller felles eiendom en.

Etter beholder vedkommende offiser dokumentene i å håndtere fil. Dersom en utlending ektefelle som bor i utlandet og kunne ikke gi skriftlig bekreftelse sammen foran den kompetente offiser, har en utlending til kontakter ambassaden, konsulære eller notarius publicus for å gi vitnesbyrd om en fremmed ektefelle i sertifisere brev i henhold til de skjemaene som ble spesifisert ved Institutt for Lands at utgifter på land er synd suan tau eller personlig eiendel av en thailandsk ikke (sin som ros) eller felles eiendom en.

Ambassaden, konsulær eller notarius publicus må bekrefte at personen, som gjelder sertifisere brevet, er virkelig ektefelle eller de bor sammen som mann og kone med en Thai. Etter, skal en thailandsk som ønsker å kjøpe land bringe originalen av sertifiserer brev til vedkommende tjenestemann for å beholde dokumenter i håndteringen fil.


 .........................................................................................................................................................
 kilde:http://www.thailandsforum.se/forum/thailandsk-aktenskapslagstiftning-sin-suan-tua-sin-somros-t4766.html


Lovverket i pdf format (Last ned)

De sivile og kommersiell kode - kapittel IV EIENDOM mellom mann og hustru

§ 1465 - Der mann og kone har ikke tidligere til ekteskapet, konkluderte en spesiell avtale om deres egenskaper, forholdet mellom dem når det gjelder deres eiendommer skal reguleres av bestemmelsene i dette kapittel.


Enhver klausul i ante-ekteskapelig avtale (eksempel) strider mot offentlig orden eller varer moral, eller forutsatt at forholdet mellom dem når det gjelder slike egenskaper som skal reguleres av utenlandsk lov, skal være ugyldig.


§ 1466 - Den ante-ekteskapelig avtalen er ugyldig hvis ikke angitt i ekteskapsloven Register ved ekteskap registrering vilkårene i ante-ekteskapelig, eller hvis ikke skriftlig og undertegnet av begge ektefellene og av minst to vitner og inn i ekteskapsloven Register ved ekteskap registrering om at det ante-ekteskapelig er dertil annektert.


§ 1467 - Etter ekteskap forstuen bryllups avtalen ikke kan endres uten ved autorisasjon av retten.


§ 1468 - klausuler i ante-ekteskapelig avtale skal ha noen effekt når det gjelder rettighetene til tredje personer som handler i god tro uavhengig av om de er endret eller kansellert etter ordre fra domstolen.


§ 1469 - Enhver avtale inngått mellom mann og kone i løpet av ekteskapet, kan unngås ved noen av dem når som helst under ekteskapet eller innen ett år fra den dag oppløsning av ekteskap, forutsatt at retten av tredje personer som handler i god tro ikke påvirkes dermed.


§ 1470 - Egenskaper til mann og kone unntatt i den utstrekning de er satt til side som Sin Suan Tua, er Sin Somros.


§ 1471 - Sin Suan Tua består av:
(1) eiendom som tilhører enten ektefelle før ekteskapet
 
(2) eiendom for personlig bruk, kjole eller ornament egnet for situasjonen i livet, eller verktøy som er nødvendige for å drive yrket av enten ektefelle
(3) eiendom ervervet ved enten ektefelle under ekteskapet gjennom en vilje eller gave, og 
(4) Khongman.

§ 1472 - Når det gjelder å Sin Suan Tua, hvis den er blitt utvekslet til annen eiendom, har annen eiendom er kjøpt, eller pengene er ervervet fra å selge den, skal slik annen eiendom eller penger ervervet være Sin Suan Tua.
§ 1473 - Hver ektefelle er leder av hans eller hennes Sin Suan Tua.


§ 1474 - Sin Somros består av:
(1) eiendom ervervet under ekteskapet

(2) eiendom ervervet ved enten ektefelle under ekteskapet gjennom en vilje eller gave gjøres skriftlig hvis det er erklært av en slik vilje eller dokument av gave til Sin Somros, og
(3) fruktene av Sin Suan Tua.
Ved tvil om en eiendom er Sin Somros eller ikke, skal det antas å være Sin Somros.


§ 1475 - Hvor noen Sin Somros er eiendom av den typen som er nevnt i § 456 *) i denne koden eller har dokumentarisk tittel, enten mann eller kone kan søke om å ha sitt navn skrevet inn i de dokumentene som medeiere.


*) § 456 - Et salg av fast eiendom er ugyldige, med mindre det er gjort skriftlig og registrert av vedkommende tjenestemann. Den samme regelen gjelder for skip og fartøyer i seks tonn og over, til damp lanseringer eller motorbåt på fem tonn og over, til flytende hus og trekkdyr.
En avtale om å selge eller å kjøpe noen av de ovenfor nevnte eiendom, eller et løfte om salg av slik eiendom er ikke tvangsgrunnlag for handling med mindre det er noen skriftlige bevis undertegnet av parten ansvarlig eller mindre uro er gitt, eller det er en del ytelse.
Bestemmelsene i foregående ledd skal gjelde en kontrakt på salg av løsøre hvor den avtalte prisen er fem hundre baht eller oppover.


§ 1476 - i forvaltningen av Sin Somros i følgende tilfeller, mann og kone må være felles leder, eller en ektefelle må innhente samtykke fra den andre:

(1) salg, bytte, salg av retten innløsning, la ut eiendommen på leie eller kjøp, pantsettelse, frigjør boliglån til mortgagor eller overføre retten til boliglån på fast eiendom eller på mortgageable løsøre; 

(2) å opprette eller skille hele eller deler av slaveri, retten til bosetting, rett areal, bruksrett eller endre på fast eiendom

(3) gi fast eiendom for mer enn tre år

(4) utlån av penger
(5) gjør en gave med mindre det er en gave til veldedige, sosiale eller moralsk formål og er reviderbar til familien tilstand 
(6) inngå et kompromiss
(7) sender en tvist til voldgift, og 
(8) sette opp eiendommen som garanti eller sikkerhet med en kompetent offentlig eller domstolen.
Forvaltningen av Sin Somros i alle fall andre enn de som leveres i første ledd kan bare gjøres av en ektefelle uten å innhente samtykke fra den andre.


§ 1476/1 - Mannen og kona kan administrere Sin Somros annerledes, helt eller delvis, fra bestemmelsene i § 1476, forutsatt at ante-ekteskapelig avtale etter § 1465 og § 1466 har blitt gjort. I så fall, skal ledelsen av synden Somros skje i samsvar med ante-ekteskapelig avtale.


I tilfelle spesifikasjonene for forvaltningen av Sin Somros i ante-ekteskapelig avtale er bare en del i forskjell til bestemmelsene i § 1476, skal ledelsen av Sin Somros andre enn dem som er angitt i ante-ekteskapelig kontrakt gjøres i samsvar § 1476.


§ 1477 - enten ektefelle har rett til å saksøke, forsvare, ta rettssaken om vedlikehold av Sin Somros til fordel for de Sin Somros. Gjeld pådratt ved den nevnte rettssaker, skal forsvaret og søksmål betraktes som forpliktelsen til å bli utført i fellesskap av ektefellene.


§ 1478 - Hvor en ektefelle har til å gi samtykke eller til å feste en signatur sammen med andre i forvaltningen av eiendommen, men urimelig nekter å gi slikt samtykke eller til å feste slik signatur, eller er ikke i posisjon til å gi slikt samtykke, sistnevnte kan søke domstolen om en ordre gi den nødvendige tillatelse.

§ 1479 - hvor handlingen ved enten ektefelle krever samtykke fra den andre ektefelle, og dersom slik handling er påkrevd etter loven skal skje skriftlig eller registrert av vedkommende tjenestemann, må slikt samtykke være skrevet skriftlig.

§ 1480 - I forvaltningen av Sin Somros, som må gjøres i fellesskap eller har å innhente samtykke fra den andre ektefellen etter § 1476, hvis enten ektefelle har inngått noen rettslige handling alene eller uten samtykke fra den andre, sistnevnte kan søke domstolen om å oppheve slik rettslige handling, med mindre det har blitt ratifisert av den andre ektefellen, eller en tredje person var på tidspunktet for inngåelse av slik rettslige handling, som handler i god tro og gjorde mot betaling.


Rettssaker for å oppheve den rettslige handling av Domstolen etter første ledd kan ikke gjøres senere enn ett år fra den dag da slik sak som grunnlag for tilbakekall er kjent eller senere enn ti år siden rettslige akt var ferdig.


§ 1481 - Verken ektefelle har rett til å råde over de Sin Somros av vilje i favør av de andre personene i et omfang som overstiger hans eller hennes egen del derav.


§ 1482 - I tilfelle enten ektefelle er den eneste leder i Sin Somros, er den andre ektefellen likevel rett til å administrere husholdningenes anliggender eller sørge for nødvendigheter av familien. Og utgiftene derfor ville binde Sin Somros og Sin Suan Tua av begge parter.


Hvis slik styring av husholdningenes saker eller bestemmelse for nødvendigheter til familien av ektemannen eller konen resultater i ugrunnet tap, kan den andre ektefellen gjelder retten til å forby eller begrense hans eller hennes makt.


§ 1483 - I tilfelle enten ektefelle er den eneste leder i Sin Somros, hvis sjefen kommer til å begå eller begår en handling i forvaltningen av Sin Somros, som synes å resultere i unødig tap, kan den andre ektefellen søke til retten for en ordre som forbyr provisjon av en slik handling.


Seksjon 1484 - Hvis enten ektefelle, som er leder av Sin Somros,:
(1) forårsaker unødig tap for det

(2) unnlater å støtte den andre ektefellen
(3) blir insolvent eller pådrar seg gjeld til et beløp som overstiger halvparten av de Sin Somros
(4) hindrer forvaltningen av Sin Somros av den andre ektefellen uten rimelig grunn, eller
(5) er funnet å ha omstendigheter som vil ødelegge Sin Somros

den andre ektefellen kan søke domstolen om en ordre autorisere ham eller henne til å være den eneste leder eller dele Sin Somros.


I tilfelle det er en søknad gjøres under første ledd, kan retten bestemme midlertidige beskyttelsestiltak i forvaltningen av Sin Somros. Hvis det er tilfelle unntakstilstand, skal bestemmelsene i anmodningen i nødstilfeller under tvistemålsloven kode gjelder.


§ 1484/1 - I tilfeller hvor det har vært en ordre fra domstolen forby eller begrense makten til enten ektefelle å administrere Sin Somros, dersom årsaken som var grunnen for domstolen ordre eller omstendighetene har senere endret, enten ektefelle kan søke domstolen om tilbakekall eller endring av rekkefølgen forby eller begrense muligheten til å styre de Sin Somros. Domstolen er denne effekten kan gi enhver ordre som anses egnet.


§ 1485 - Mannen og kona kan søke domstolen om autorisere ham eller henne til å være manager for noen spesielle Sin Somros, eller delta i ledelsen, dersom ledelsen eller deltakelse vil føre til mer nytte.


§ 1486 - Når domstolen har avsagt en endelig dom, eller gis pålegg etter § 1482 nr. to, 1483 § 1484, § 1484/1 eller 1 485 avsnitt i favør av søkeren, eller § 1491, § 1492/2 eller § 1598 til 1517, eller mann og kone har blitt fritatt for å bli konkurs, skal Domstolen varsle ekteskapsloven Registrar i saken for å få det inngått ekteskapsloven Registrar.


§ 1487 - Ingen ektefelle kan gripe feste på eiendom som tilhører den andre i løpet av ekteskapet, unntatt beslag i vedlegget gjort i saken som har inngått i den hensikt å utøve sin plikt eller for å opprettholde rettigheter mellom mann og kone spesielt oppgitt i dette regelverket eller som spesielt følger av denne koden tillate en ektefelle å saksøke den andre, eller for fradrag pga for vedlikehold og kostnader under dom.


§ 1488 - Hvor enten ektefelle er personlig ansvarlig for å utføre en forpliktelse pådratt før eller under ekteskapet, skal slik ytelse være første laget av hans eller hennes Sin Suan Tua, hvis plikten ikke er utført i sin helhet, skal det være fornøyd ut av sin eller hennes del av Sin Somros.


§ 1489 - Hvor begge ektefeller er vanlige skyldnere, skal ytelsen være laget ut av Sin Somros og Sin Suan Tua av begge ektefeller.


§ 1490 - Gjeld som begge ektefeller er solidarisk ansvarlige for å utføre, skal omfatte følgende gjeld pådratt av enten ektefelle under ekteskapet:
(1) gjeld pådratt i forbindelse med forvaltning av husholdningenes saker og sørge for nødvendigheter til familien, eller vedlikehold, medisinske utgifter i husholdningen og for riktig opplæring av barna


 (2) gjeld pådratt i forbindelse med Sin Somros
 (3) gjeld pådratt i forbindelse med forretningsvirksomhet drevet av ektefellene i felles, og
 (4) gjeld pådratt av enten ektefelle bare for sin egen fordel, men ratifiseres av den andre.

Seksjon 1491 - Hvis enten ektefelle avsies konkurs, er Sin Somros dividert med drift av loven fra og med datoen for bedømmelseskomiteen.


§ 1492 - Etter at Sin Somros har blitt delt etter § 1484 ledd, § 1491, eller § 1598-1517 *) annet ledd, den delen så splittet blir Sin Suan Tua av hver av ektefellene. Enhver eiendom innhentet etter delingen av enten ektefelle skal være Sin Sua Tua av at ektefelle og ikke betraktes som synd Somros. Og eiendommen ervervet deretter av ektefelle gjennom en vilje, eller gave gjort skriftlig etter § 1474 (2), skal bli Sin Sua Tua av mann og kone like.
Frukter av Sin Suan Tua påløpt etter delingen av synden Somros skal være Sin Sua Tua.


§ 1492/1 - Ved delingen av Sin Somros er gjort etter ordre fra domstolen, skal tilbakekalling av delingen gjøres på anmodning av enten ektefelle og retten har gitt ordre til det påvirke. Hvis enten ektefelle hever en innvending mot en slik forespørsel, kan retten ikke gi en ordre for tilbakekall av delingen av         Sin Somros mindre årsaken til inndeling av Sin Somros har opphørt å eksistere.


Etter delingen av synden Somros under første ledd har blitt tilbakekalt, eller suspendert på grunn av ektemann eller kone ha blitt lettet fra å være konkurs, eiendommen som er Sin San Tua på datoen for rekkefølgen av domstolen, eller på dato av hans eller hennes lindrende fra å være konkurs, skal være den samme som Sin Suan Tua.


§ 1493 - I tilfelle der Sin Somros er avhendet, begge ektefeller er ansvarlig for å betale for husholdningenes utgifter i forhold til mengden av deres respektive Sin Sua Tua.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Kilde:http://www.ghbhomecenter.com/journal/download.php?file=1521Apr11YQOomwK.34-37_Foreign.pdfSin Somros:(felleseie)
I Thailand blir ekteskapelig eiendom referert til som Sin Somros som generelt omfatter eiendom ervervet under ekteskapet, gjennom en vilje eller gave skriftlig og "frukt" eller inntekter fra ikke-ekteskapelig eiendeler (Sin Suan Tua)(Særeie)


For eksempel:

Eier den ene parten en bedrift før ekteskapet, genererte inntekter fra virksomheten er generelt behandlet som parets ekteskapelig eiendom.
Ekteskap er ansett som et økonomisk kontrakt eller partnerskap og enhver eiendom ervervet.
under ekteskapet er generelt vurdert ekteskapelig eiendom.
Varige driftsmidler som kontanter i hånden eller i bankkontoer, biler og andre nontangible
aktiva som pensjonsytelser eller leieavtaler rettigheter kan også vurderes ekteskapelig.
eiendom


Mannen og kona er begge anses har en like interessant i ekteskapelig eiendom.
For eiendomskjøp, spiller det ingen rolle som ektefelle har eiendomsretten til eiendommen eller som partens inntekt betalt for eiendommen.

Derfor, når en thai ektefelle (kone) gift til en utlending (mann) eller vice-versa,.
kjøp land, krever landet kontor begge mann og kone å erkjenne at midlene brukes til å kjøpe eiendommen var "Sin Suan Tua"(særeie) eller ikke-ekteskapelig eiendeler
.
Boligspørsmål.

"Ektefellene er like og i fellesskap ansvarlig for eventuelle gjeld pådratt under.
ekteskapet. "
 
Denne gjelden kan omfatte beløp pådratt for å administrere husholdningen herunder gi familien nødvendigheter som bolig, medisinske utgifter og barnas utdanning utgifter.

Eventuelle gjeld pådratt for å støtte en virksomhet kan også inngå som ekteskapelige eiendeler og ansvar begge ektefeller og eventuelle gjeld knyttet til ekteskapelig eiendeler kan også anses ekteskapelige forpliktelser dersom og når et ekteskap blir oppløst.

 Under Thai lov, ektefeller kan ikke ensidig gå bort fra sin ekteskapelig eiendom forpliktelser. 

 "De er fortsatt forpliktet til hverandres ekteskapelige gjeld og ikke kan gå bort fra dem selv om de har bodd fra hverandre"


Kommentar Ingeniøren
Og her er det Thai kvinner ikke utfører sin del av avtalen. Dem lar mannen sitte igjen med gjelden.
Og hun tar huset som mannen må betale for i Thailand.


Dette spilles på fordi mann ikke kjenner til regelverket. Bruken av ekteskapelige eiendeler.
 
Et gift par kan ikke dele sin ekteskapelige eiendeler før skilsmisse deres.
"Hvis enten ektefelle selger en ekteskapelig eiendel før skilsmisse, må han eller hun kompensere den andre ektefellen. ".Registrere eierskap på Land Office.

Hvis en ektefelle gift med en utlending kjøp land i Thailand krever Land Office-tiden anerkjennelse av begge ektefeller at midlene brukes til å kjøpe eiendommen er den thailandske ektefellens ikke-ekteskapelig eiendom.(Særeie)

I praksis sikrer dette dokumentet Thai .
Den utenlandske ektefellen har ingen ekteskapelige rettigheter til et kjøp som er forbudt i henhold til gjeldende Thai land lover.


 
Boliglån transaksjon.


Når et par med en utenlandsk ektefelle får et pantelån fra en thailandsk økonomisk institusjon, eiendomsrett lovene burde ikke kommer inn i bildet fordi når eiendommen er registrert, kan hvem som helst plassere en kostnad på eiendommen med eierens samtykke.


Men andre banktjenester forskrifter kan krever noen finansinstitusjoner å spørre begge ektefeller å være enig at lånet utbyttet er rent tilhører den thailandske ektefelle.
Bank forskrifter.


I løpet av de siste tiårene, diverse Thai Banking forskrift har med jevne mellomrom møtet finansinstitusjoner fra utstedelse hjemlån til utlendinger.
Financial institusjoner som er regulert og overvåket av Bank of Thailand har ofte vært motvillige til å gjøre hjemme-lån direkte til utenlandske låntakere.


Som et resultat, enkelte institusjoner krever utenlandsk ektefelle til gaven den ekteskapelige rettigheter delen av lånet fortsetter til ektefellen.


For eksempel, selv om den thailandske ektefellen er registrert som offisiell land-eier og er låntaker på hjemme lån viss økonomisk institusjoner kan kreve den utenlandske ektefellen til gave lånet fortsetter til thai ektefelle.


 
Som nevnt ovenfor, 

under Thai ekteskapelig lov, begge ektefeller er ansvarlig for sin del av noe gjeld pådratt i løpet av ekteskapet. 

Av gifting de ekteskapelige rettigheter til lånet fortsetter til Thai ektefelle, kan finansinstitusjonene være mer trygg på at de ikke gir hjemlån til utlendinger.
 
Denne prosessen i kraft fjerner den ekteskapelige rettigheter som utlendingen låntaker kan ha på lånet inntektene fra finansielle institusjon

 
"Hvis statusen for en eiendom er i tvil loven forutsetter det vil være ekteskapelig eiendom"

Eiendom til personlig bruk som kjoler eller smykker egnet for personens stasjonen i livet, eller verktøy som er nødvendige for å bære på personens yrke er vanligvis ansett som ikke-ekteskapelig eiendom.(Særeie)

Enhver eiendom ervervet fra en arv eller som en gave kan også bli ekskludert fra ekteskapelige eiendeler. Begge ektefellene kan også utelukke eiendom blir vurdert som ekteskapelig eiendom via en pre-bryllups avtale.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Thai “Dowry - Thai "Medgift"

Hvis du er en vestlig planlegging å gifte seg med en thailandsk kvinne, kan du bli overrasket når du lærer at å betale en "medgift" er vanlig praksis i Thailand. I thailandsk kultur, er et perspektiv brudgom forventes å gi bruden og hennes familie to gaver: Khong Man og Sin Sod.


The
Khong Man: Engagement Gold

I thailandsk kultur og under thailandsk lov, blir en engasjement tjenestemann når brudgommen gir sin brud-å-være en gave av 24 karat gull smykker er kjent Khong Man. Thai loven krever ikke en brudgom å gi sin brud en Khong Man gave før han får lov til å gifte seg med henne, men nekter å gi bruden en Khong Man gave ville krenke kulturelle normer. Selv om en Khong Man gave ventes, gi din kone en forlovelsesring er rent valgfritt i Thailand.


Sin Sod: The Thai "Medgift"

Synd Sod er en langvarig thailandsk skikk der en brudgom seremonielt gir sin brud familie en kontant gave på dagen av bryllupet deres. Sin Sod blir ofte mistranslated som "medgift", et ord som faktisk refererer til skikken med en brudens familie gjør en betalende brudgommens familie. Selv Sin Sod blir populært omtalt som "Thai medgift," "Thai Bride Price" er en mer nøyaktig beskrivelse av praksisen.

 


1 kommentar:

  1. Jeg ønsker å legge så mye som mulig ut om skillsmisse.Da for å få menn mer beviste på hva som ligger i ekteskap med thai.

    SvarSlett

TV stream

Norwegian Radio - Can be heared here.

Bangkokpost.com : Property

Music Weekly Asia

Thailand Hotels - Special Promotion offer

Flights to Bangkok

One Stop Real Estate Pattaya

Thai dating, Thai girls looking for love, dating and marriage.

Map

LINKS